Vypínání elektrické energie

Vzhledem ke změně struktury údajů, dodávaných firmou ČEZ Distribuce a.s., došlo ke změně také na našich stránkách. Informace v podobě map již nejsou k dispozici.
Zdrojem těchto informací je stránka: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html
Pro přesnějsí informace je na těchto stránkách uvedeno telefonní číslo zákaznické linky a je též možno využít zasílání SMS zpráv přímo od distribuční společnosti.

17. 5. 2021, 7:30-15:00 plánovaná odstávka č. 110060774755
Klatovy (okres Klatovy)
Štěpánovice
č. p. 19, 50, 52, 63, 69, 114

18. 5. 2021, 7:30-17:30 plánovaná odstávka č. 110060767191
Klatovy (okres Klatovy)
Klatovy II
č. ev. 381
Klatovy V
Plánická
č. p. 56, 114
č. ev. 1-5, 8, 9, 10, 12, 14-35
kat. území Klatovy (kód 665797)
parcelní č.
2771,2272, 2264, 2286, 2290, 2746/6, 2781/3, 2781/11, 2781/12, 2781/18, 2781/22, 2785/9, 2790/4, 2790/14, 2790/15, 2790/16, 2790/21, 2790/38, 2790/46, 2790/48, 2790/49, 2790/50, 2804/34, 2806, 2806/28, 2807/29, 5744

20. 5. 2021, 7:30-17:30 plánovaná odstávka č. 110060767204
Klatovy (okres Klatovy)
Klatovy II
č. ev. 381
Klatovy V
Plánická
č. p. 56, 114
č. ev. 1-5, 8, 9, 10, 12, 14-35
kat. území Klatovy (kód 665797)
parcelní č.
2771,2272, 2264, 2286, 2290, 2746/6, 2781/3, 2781/11, 2781/12, 2781/18, 2781/22, 2785/9, 2790/4, 2790/14, 2790/15, 2790/16, 2790/21, 2790/38, 2790/46, 2790/48, 2790/49, 2790/50, 2804/34, 2806, 2806/28, 2807/29, 5744

20. 5. 2021, 7:30-9:30 plánovaná odstávka č. 110060769122
Klatovy (okres Klatovy)
Habartice
č. p. 1-15, 17-30, 33-38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 50-55, 57, 59, 60
č. ev. 4, 5, 7, 9
kat. území Habartice u Obytců (kód 708852)
parcelní č.
33, 49, 62, 78/1, 168/10

27. 5. 2021, 7:30-16:30 plánovaná odstávka č. 110060772563
Klatovy (okres Klatovy)
Klatovy I
Pražská
č. p. 21, 22, 23, 25, 26, 119, 121, 123, 124, 184, 187, 211
Václavská
č. p. 20, 122
Zlatnická
č. p. 27, 29, 30, 31, 78, 79, 192, 195 

 31. 5. 2021, 7:30-16:30 plánovaná odstávka č. 110060772579
Klatovy (okres Klatovy)
Klatovy I
Pražská
č. p. 21, 22, 23, 187
Václavská
č. p. 20
Klatovy II
Dobrovského
č. p. 148, 149, 150

31. 5. 2021, 11:30-15:00 plánovaná odstávka č. 110060760517
Klatovy (okres Klatovy)
Tajanov
č. p. 2, 3, 5, 6, 7, 10-18, 20-24, 26-30, 34-46, 48, 51-55, 57, 58, 60, 63, 64, 66-71, 73, 74, 76, 77, 90, 91, 92, 95, 96, 100, 102, 107
č. ev. 3, 4
kat. území Tajanov u Tupadel (kód 771511)
parcelní č.
30/1, 68/4, 150/6, 221/7

1. 6. 2021, 7:30-16:30 plánovaná odstávka č. 110060770787
Klatovy (okres Klatovy)
Luby
č. p. 31, 32, 35, 36, 37, 61, 82, 89, 90, 151, 168, 174, 194, 247
Sídl. Jih
č. p. 172
plánovaná odstávka č. 110060770787

Další informace o odstávkách: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html