Ztráty a nálezy

Od 1.1.2014 nabyl účinnosti nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve kterém je mimo jiné upravena problematika ztrát a nálezů (§ 1045 až § 1065 zákona). Dle ustanovení § 1052 je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi nebo tomu, kdo ji ztratil. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena a nejedná-li se o věc opuštěnou, odevzdá ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nalezená movitá věc je přijata v kanceláři Městské policie Klatovy nebo ve schránce označené "Ztráty a nálezy" v průjezdu budovy radnice Městského úřadu Klatovy. Město Klatovy vyhlásí odevzdaný nález obvyklým způsobem, a to zveřejněním na úřední desce, a to po dobu 15 dnů.

V případě, že věc bude nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, je nálezce povinen odevzdat tuto věc provozovateli tohoto zařízení.

Nalezené doklady (např. občanské průkazy, řidičské průkazy, cestovní pasy, platební karty apod.) vydané orgány veřejné správy, obsahující iniciály jejich majitele, jsou předány orgánu, který je vydal.

Byla-li movitá věc, která pro vlastníka měla zřejmě jen nepatrnou hodnotu, zanechána na místě přístupném veřejnosti, považuje se za opuštěnou bez dalšího. Opuštěné věci a odpad NEJSOU agendou ztrát a nálezů. Takovéto věci nebudou jako nález přijímány. Rovněž věci, které rychle podléhají zkáze, věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé. Do agendy ztrát a nálezů také nespadají věci viditelně poškozené, jako např. nefunkční elektronika, televize, rádia, monitory apod., u nichž je mechanismus poškozen nebo chybí, a věc je nepoužitelná.

Nalezená zvířata (psi) na území města Klatovy jsou odchytávána pouze městskou policií a v případě nezastižení nebo nezjištění majitele jsou umístěna v útulku pro zatoulané a opuštěné psy na adrese Franty Šumavského 530/II, 339 01 Klatovy, tel.: 376 311 689, mob.tel.: 606 795 858, 608 170 818.


Výdej nalezených věcí provádí Městská policie Klatovy v úřední době, tj. každý pracovní den od 8:00 hod do 15:00 hod.

Přihlásí-li se o věc její vlastník nebo ten, kdo prokáže, že věc ztratil v zákonné lhůtě 3 let, je povinen:
a) před převzetím věci prokázat svoji totožnost,
b) prokázat vlastnické právo k věci nebo skutečnost, že věc ztratil,
c) sdělit městu dobu a místo, kdy a kde byla věc ztracena,
d) sdělit popis hledané věci,
e) provést úhradu nákladů, které městu prokazatelně vznikly (např. poštovné, přepravné, parkovné),
f) zaplatit nálezné, pokud ho nálezce požaduje.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce (obec nebo jiná osoba), které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Uplynou-li 3 roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce (obec nebo jiná osoba), které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Agendu ztrát a nálezů zajišťuje Městská policie Klatovy, nám. Míru 62, přízemí, č. dv. 4
Kontakt: Luboš Hošek, tel.: 376 347 201, e-mail: lhosek@mukt.cz

Seznam nalezených věc v roce 2023 a 2024:

Číslo
nálezu
Věc Datum přijetí Místo nálezu
56/23 Mobilní telefon 21.4.2023 U Slunce
59/23 Peněženka + hotovost 24.4.2023 Kaufland
64/23 Kolo  7.5.2023 Rybníčky
65/23 Peněženka 8.5.2023 Hřbitovní
69/23      Peněženka + hotovost, kožená kabelka 19.5.2023 Kaufland
72/23 Prsten ze žlutého kovu 28.5.2023 Vídeňská
73/23 Powerbanka 28.5.2023 PČR
75/23 Peněženka 29.5.2023 Plzeňská
76/23      Dětské kolo 31.5.2023 Penny
77/23 Taštička + hotovost 1.6.2023 Kaufland
78/23 Sportovní bunda 4.6.2023 nám. Míru
 87/23Peněženka , iPhone, obraz, florbalová hůl, koloběžka,
mobilní telefon 5 krát, deštník, bezdrátová sluchátka,
spací pytel, powerbanka, dioptrické brýle, nabíječka na telefon
 19.6.2023 ČD
 91/23Chlapecká mikina    27.6.2023 nám. Míru
 92/23Dívčí triko 27.6.2023 nám. Míru
 94/23   Dron DJI 28.6.2023 Balbínova
95/23 Peněženka + hotovost  29.6.2023 U Slunce
 98/23Peněženka + hotovost  3.7.2023 nám. Míru
 100/23Batoh + internetový router  4.7.2023 PČR
 101/23Míchač malty  7.7.2023 Niederleho
 102/23Karimatky, chytrý náramek 7.7.2023  nám. Míru
 114/23 Mobilní telefon 1.8.2023 PČR
 117/23 Peněženka + hotovost 9.8.2023 Plánická
 122/23 Dámská kabelka 12.8.2023 PČR
 123/23 Mobilní telefon 17.8.2023 Billa
 129/23 Taška + deštník, karimatky04.9.2023  nám. Míru
 133/23 Mobilní telefon10.9.2023  Dukelská
 135/23Mobilní telefon 12.9.2023  PČR
 140/23Peněženka 30.9.2023  Za Beránkem
 141/23Batoh 3.10.2023 Pavlíkova 
 144/23

Dioptrické brýle, peněženka, elektrická cigareta,

pěnový zvyšovací nástavec na WC, stan, stativ, míč,

powerbanka, batoh 4x, mobilní telefon 4x

12.9.2023  PČR
 146/23   Peněženka 13.10.2023 Suvorovova
147/23Mobilní telefon 16.10.2023 Kaufland 
148/23Peněženka + finanční hotovost 17.10.2023 Kaufland 
149/23 Peněženka + finanční hotovost, taška s kosmetickými přípravky, náramkové hodinky, přívěskové hodinky, přívěsek z kovu, řetízek z bílého kovu, řetízek ze žlutého kovu 17.10.2023PČR 
150/23 Peněžní hotovost 17.10.2023 nám. Míru 
151/23 Jízdní kolo 25.10.2023 Podbranská
153/23 Peněženka + finanční hotovost 25.10.2023 Luby 
154/23 Mobilní telefon 25.10.2023 PČR 
155/23 Mobilní telefon 29.10.2023 Sobětice 
156/23Mobilní telefon 1.11.2023 Benzina Plzeňská 
162/23Peněženka + peněžní hotovost 19.11.2023 Plzeňská 
162/23 Airsoftová pistole 19.11.2023 Kaufland 
167/23Taštička s doklady3.12.2023 Plzeňská 
170/23 Batoh 4.12.2023 PČR 
171/23 Mobilní telefon, peněženka + peněžní hotovost 25.11.2023 PČR 
174/23 Mobilní telefon 8.12.2023 Lidická 
176/23 Mobilní telefon 11.12.2023 Tyršova 
178/23 Peněženka + peněžní hotovost 21.12.2023 Plánická 
5/24 Náramek z bílého kovu 13.01.2024 Prusíkova 
8/24 Přívěsek 15.01.2024 Radnice 
15/24 Mobilní telefon 5.2.2024 PČR 
18/24 Mobilní telefon 12.2.2024 Štěpánovice 
20/24 Jízdní kolo 16.2.2024 Pod Hůrkou 
23/24 Mobilní telefon 18.2.2024 Luby 
24/24 Mobilní telefon 23.2.2024 Komenského
25/24 

Mobilní telefon 3 krát, dioptrické brýle 2krát, e cigareta,
sluchátka + nabíječka 2krát, rychlovarná konvice, hodinky,
inzulin. pero, ortéza na koleno, termoska, deštník,
myš bezdrátová, taška na lyžáky, turistické hole, batoh,
glukometr,
 28.2.2024ČD 
26/24 Mobilní telefon 1.3.2024 PČR 
27/24 Batoh + oblečení, boty 3.3.2024 Pod Koníčky 
28/24 Prsten z bílého kovu 8.3.2024 Rybníčky 
33/24Mobilní telefon    25.3.2024 U Pošty 
37/24 Mobilní telefon 26.3.2024 PČR 
40/24 Peněžní hotovost 27.3.2024 Kaufland 
44/24 Mobilní telefon + peněžní hotovost 2.4.2024 Nerudova 
45/24    Peněžní hotovost 4.4.2024 Kaufland 
49/24 Náušnice + náhrdelník s korálky 11.4.2024 radnice 
51/24 Mobilní telefon 15.4.2024 autobusové nádraží 
56/24 Mobilní telefon 28.4.2024 nám. Míru 
57/24 Peněženka + náušnice 28.4.2024 Billa 
59/24 Micro SD karta2.5.2024 nemocnice 
60/24 Mobilní telefon 4.5.2024 Gorkého 
78/24 Peněženka + karty 19.6.2024 Křížová 
82/24 Malý batoh 27.6.2024 Divedelní 
84/24  Peněžní hotovost24.6.2024 Tesco