ZTRÁTY A NÁLEZY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ZTRÁTY A NÁLEZY

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Ztráty a nálezy

Od 1.1.2014 nabyl účinnosti nový zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve kterém je mimo jiné upravena problematika ztrát a nálezů (§ 1045 až § 1065 zákona). Dle ustanovení § 1052 je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi nebo tomu, kdo ji ztratil. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena a nejedná-li se o věc opuštěnou, odevzdá ji obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nalezená movitá věc je přijata v kanceláři Městské policie Klatovy nebo ve schránce označené "Ztráty a nálezy" v průjezdu budovy radnice Městského úřadu Klatovy. Město Klatovy vyhlásí odevzdaný nález obvyklým způsobem, a to zveřejněním na úřední desce, a to po dobu 15 dnů.

V případě, že věc bude nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, je nálezce povinen odevzdat tuto věc provozovateli tohoto zařízení.

Nalezené doklady (např. občanské průkazy, řidičské průkazy, cestovní pasy, platební karty apod.) vydané orgány veřejné správy, obsahující iniciály jejich majitele, jsou předány orgánu, který je vydal.

Byla-li movitá věc, která pro vlastníka měla zřejmě jen nepatrnou hodnotu, zanechána na místě přístupném veřejnosti, považuje se za opuštěnou bez dalšího. Opuštěné věci a odpad NEJSOU agendou ztrát a nálezů. Takovéto věci nebudou jako nález přijímány. Rovněž věci, které rychle podléhají zkáze, věci silně znečištěné, zapáchající, vlhké či plesnivé. Do agendy ztrát a nálezů také nespadají věci viditelně poškozené, jako např. nefunkční elektronika, televize, rádia, monitory apod., u nichž je mechanismus poškozen nebo chybí, a věc je nepoužitelná.

Nalezená zvířata (psi) na území města Klatovy jsou odchytávána pouze městskou policií a v případě nezastižení nebo nezjištění majitele jsou umístěna v útulku pro zatoulané a opuštěné psy na adrese Franty Šumavského 530/II, 339 01 Klatovy, tel.: 376 311 689, mob.tel.: 606 795 858, 608 170 818.


Výdej nalezených věcí provádí Městská policie Klatovy v úřední době, tj. každý pracovní den od 8:00 hod do 15:00 hod.

Přihlásí-li se o věc její vlastník nebo ten, kdo prokáže, že věc ztratil v zákonné lhůtě 3 let, je povinen:
a) před převzetím věci prokázat svoji totožnost,
b) prokázat vlastnické právo k věci nebo skutečnost, že věc ztratil,
c) sdělit městu dobu a místo, kdy a kde byla věc ztracena,
d) sdělit popis hledané věci,
e) provést úhradu nákladů, které městu prokazatelně vznikly (např. poštovné, přepravné, parkovné),
f) zaplatit nálezné, pokud ho nálezce požaduje.

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce (obec nebo jiná osoba), které byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Uplynou-li 3 roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce (obec nebo jiná osoba), které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

Agendu ztrát a nálezů zajišťuje Městská policie Klatovy, nám. Míru 62, přízemí, č. dv. 4
Kontakt: Luboš Hošek, tel.: 376 347 201, e-mail: lhosek@mukt.cz

 

Seznam nalezených věcí: 

Číslo

nálezu

Seznam nalezených věcí v roce 2019

Datum

přijetí


Místo

Umístění

5/19

Hotovost

16.1 .2019

n. Míru


7/19

Hotovost

18.1 ..2019

Tesco


10/19

Taška

24.1.2019

Taxi


14/19

Motocykl

29.1.2019

PČR


15/19

Přenosná klec na psa

30.1.2019

Spořitelna


19/19

Kufr, batoh osobní věci, oblečení

22.2.2019

ČD


22/19

Mobilní telefon

27.2.2019

Bazén


26/19

Peněženka

5.3.2019

Penny


28/19

Mobilní telefon

8.3.2019

Kpt. Jaroše


31/19

Peněženka - hotovost

15.3.2019

Kaufland


32/19

Mobilní telefon

19.3.2019

Kpt. Jaroše


33/19

Mobilní telefon

19.3.2019

Vídeňská


34/19

Mobilní telefon

20.3.2019

PČR


41/19

Hotovost

30.3.2019

Prodejna Gate


42/19

Hotovost

30.3.2019

Kaufland


44/19

Pouzdro s brýlemi

1.4.2019

Podhůrecká


45/19

Peněženka , doklady

3.4.2019

Mánesova


46/19

Hotovost

6.4.2019

Sobětice


47/19

Peněženka , doklady

6.4.2019

Hostašovy sady


48/19

Hotovost

8.4.2019

Vídeňská


50/19

Batoh, plastový kanystr

9.4.2019

PČR


52/19

Mobilní telefon, prsten

12.4.2019

PČR


54/19

Mobilní telefon

20.4.2019

Taxi


55/19

Studentský průkaz

22.4.2019

PČR


59/19

Náušnice z bílého kovu

3.5.2019

Domažlick


62/19

Řidičský průkaz

4.5.2019

Dragounsk


63/19

Internetové herní zařízení

10.5.2019

PČR


68/19

Kolo

18.5.2019

Podhůrkou


69/19

Batoh

21.5.2019

n. Míru


72/19

Peněženka- hotovost

23.5.2019

Kaufland


74/19

Bankovky

27.5.2019

n. Míru


75/19

Batoh, nabíječka na mobil, mikina

31.5.2019

PČR


76/19

Bankovky

2.6.2019

Kaufland


79/19

Bankovky

8.6.2019

n. Míru


82/19

Mobilní telefon

12.6.2019

LubyProhlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ