INFORMACE K PRŮBĚHU A UKONČENÍ PRACÍ NA I. ETAPĚ REVITALIZACE MERCANDINOVÝCH SADŮ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

INFORMACE K PRŮBĚHU A UKONČENÍ PRACÍ NA I. ETAPĚ REVITALIZACE MERCANDINOVÝCH SADŮ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Informace k průběhu a ukončení prací na I. etapě revitalizace Mercandinových sadů

Revitalizace Mercandinových sadů v Klatovech byla zahájena v prosinci 2014. Od prosince 2014 do března 2015 bylo pokáceno 182 stromů, jejichž zdravotní stav vylučoval další setrvání na stanovišti. Dalších 25 stromů bylo pokáceno z důvodů výchovných a koncepčních. Po ukončení kácení následoval odborný ořez 705 stromů a výsadba nových dřevin v počtu 2680 ks, z toho 65 stromů a 2615 keřů. Práce byly ukončeny v polovině června 2015.

Průběh realizace I. etapy revitalizace Mercandinových sadů komplikoval průběh počasí během zimy, kdy z důvodu převahy dnů s teplotami nad bodem mrazu docházelo při využití těžké techniky k rozsáhlejšímu poškozování povrchové vrstvy půdy. Dodavatel se s tímto problémem úspěšně vyrovnal, průběžné i konečné úpravy povrchů provedl nadstandardním způsobem. Na pracích v Mercandinových sadech se podílely i organizace zřizované městem, a to Technické služby města Klatov a Lesy města Klatov, s.r.o.  

Úspěšnost výsadeb závisí nejen na kvalitě sadbového materiálu a kvalitě práce při výsadbě, ale do značné míry i na následné péči o vysazené dřeviny. Také v tomto případě sehrálo negativní roli počasí, a to nedostatek srážek během léta. Opětovně je třeba vyzdvihnout práci TSMK, které v období sucha prováděly v parku pravidelnou zálivku, a tak se významnou měrou podílely na úspěchu celé akce.

Prakticky souběžně s úpravami zeleně v Mercandinových sadech probíhala revitalizace rybníka, která byla ukončena v únoru 2015. Další etapy revitalizace Mercandinových sadů, plánované v nadcházejícím období, budou zahrnovat obnovu cestní sítě a osvětlení a také úpravy, jejichž cílem je zvýšení atraktivity parku pro návštěvníky.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ