Hostašovy sady v Klatovech v novém

HOSTAŠOVY SADY V KLATOVECH V NOVÉM

Klatovy, 7. července 2015 – Dnes byly slavnostně otevřeny zrekonstruované Sady Dr. K. Hostaše v Klatovech. Regenerace trvala 18 měsíců a byla financována ze zdrojů města Klatovy a Operačního programu Životní prostředí. Podle projektové dokumentace Přemysla Písaře zakázku realizovala společnost SWIETELSKY stavební. Celkové náklady činily necelé 4 mil. Kč bez DPH.

Hostašovy sady leží v historickém jádru Klatov a zaujímají plochu 0,67 hektaru. První park na tomto místě vznikl po zasypání příkopu a odstranění městských hradeb v 19. století. Dříve probíhala údržba sadů nekoncepčně, v parku rostla řada náletových křovin i stromů a zdravotní stav některých dřevin se zhoršoval. Větší investice do jejich vzhledu tak byla nezbytná.

Proto v roce 2007 vytvořil Přemysl Písař studii jejich obnovy, která prostor parku rozdělila na dvě hlavní části. První část tvoří vstupní parter podél Plánické ulice, které byla vrácena její původní podoba. Převažují zde travnaté plochy doplněné trvalkami. Předpokládá se, že tato část sadů bude využívána také pro pořádání menších kulturních akcí.

Dominantou druhé – odpočinkové části sadů jsou dvě zachovalé bašty, které byly původně součástí vnitřního opevnění. Centrum této části parku tvoří travnatá plocha se třemi červenolistými buky. Hlavní pěší trasu parkem lemuje oboustranná výsadba dřezovců trojtrnných. Na konci promenády je na vyvýšeném místě umístěna plastika „Smutná paní“, věnovaná obětem komunismu. Posadit se zde můžete na nové lavičky nebo i jen tak na trávník.

Před začátkem zemních prací byly nejprve odstraněny nevyhovující dřeviny. Nové pěší komunikace jsou tvořeny mlatovou konstrukcí s kamennou obrubou v kombinaci s žulovou dlažbou a kamenným schodištěm. Veřejné osvětlení bylo vyrobeno s použitím replik historických sloupů a svítidel. Lavičky v parku mají litinové bočnice a dřevěné výplně. Po nutných zemních pracích byla připravena pláň pro sadovnické úpravy – byly vysazeny nové stromy a keře, osázeny záhony trvalek a založen trávník. Původní harmonogram předpokládal dokončení úprav až v září letošního roku, ale termín se firmě SWIETELSKY stavební podařilo zkrátit.

Sady pojmenované po klatovském rodákovi a významné osobnosti historie Klatov Karlu Hostašovi získaly díky regeneraci novou tvář a jistě se stanou oblíbeným místem nejen místních občanů, ale i návštěvníků města,“ řekl dnes Mgr. Rudolf Salvetr, starosta Klatov.

 

Základní informace o stavbě:

Název stavby:                   Regenerace sadů Dr. K. Hostaše

Objednatel:                       město Klatovy

Termín výstavby:             leden 2014 – červenec 2015

Zhotovitel:                         SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

 

 

Projektant:                        Přemysl Písař

Celková cena:                   3 987 611 Kč bez DPH

Financování:                      Vlastní zdroje města Klatovy a dotace z Operačního programu Životní prostředí.

Foto: Mgr. Ivana Čížková - Swietelsky stavební s.r.o.