ZPŘÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ZPŘÍSTUPNĚNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Zpřístupnění informací podle zákona o ochraně ovzduší

Podle § 30 zákona č.201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, zpřístupňují  orgány  ochrany ovzduší m.j.  informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích  a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí.

Seznam závazných stanovisek k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydávaná Městským úřadem Klatovy, odborem životního prostředí, naleznete na:

http://www.kvasar.eu/ovzdusi/getHlaseni.asp?GUID=F456968E-899D-4D3C-8DB9-9130E6789B37 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ