AKCE REALIZOVANÉ HOSPODÁŘSKÝM ODBOREM V RÁMCI OPRAV A ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V ROCE 2015 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

AKCE REALIZOVANÉ HOSPODÁŘSKÝM ODBOREM V RÁMCI OPRAV A ÚDRŽBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V ROCE 2015
Cesta: Titulní stránka > Doprava a komunikace > Stavby a objížďky

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Akce realizované hospodářským odborem v rámci oprav a údržby pozemních komunikací v roce 2015

Hospodářský odbor MěÚ Klatovy každoročně realizuje opravy a údržby na úseku pozemních komunikací v Klatovech a integrovaných obcích města. Jednotlivé opravy jsou  schvalovány jmenovitě Radou města Klatov a v průběhu celého roku postupně realizovány.

Pro rok 2015 byly na údržbu komunikací vyčleněny finanční prostředky ve výši 20 mil. Kč, tedy o 5 mil. Kč více než v roce předchozím.

Za tyto prostředky byla opravena celá řada chodníků a vozovek.
Navíc byly některé komunikace celoplošně opraveny při provádění rekonstrukce inženýrských sítí umístěných v jejich tělese za finančního přispění cizích investorů.

Opravy komunikací, mostů a lávek, veřejného osvětlení, světelné signalizace v křižovatkách, atd. vykonávají v rámci údržby také Technické služby města Klatov.

 

V Klatovech byly z prostředků města opraveny:

Vozovka a chodníky v Měchurově ulici, vozovka a chodníky v části Akátové ulice (mezi Studentskou a propojovací k Jabloňové), komunikace včetně veřejného osvětlení ve vnitrobloku ulic Vaňkova, Koldinova, chodník v části Karafiátové ulice v úseku od Mánesovy vlevo, chodníky ve třech částech Masarykovy ulice, chodníky v okolí „Bouchalky“ v Plzeňské ulici, chodník v části Podhůrecké ulice  před MŠ „Sluníčko“, chodník v části Nuderovy ulice v úseku od Palackého směrem k Plánické vpravo, část chodníku v Alešově ulici, parkovací plocha včetně odvodnění v Komenského ulici. Na základě připomínek občanů města na nedostatečné osvětlení bylo provedeno rozšíření veřejného osvětlení v lokalitách „pod lomečkem“ a ve vnitroblocích ulic Na Bělidle, Vrbova. Dále došlo k bezbariérové úpravě schodiště propojující Plzeňskou ulici s Masarykovou.

Navíc byla provedena celoplošná oprava chodníků v částech Podhůrecké a Máchovy ulice za finančního přispění správců inženýrských sítí, kteří zde provedli rekonstrukci elektrických a sdělovacích kabelů.

 

 

  

V integrovaných obcích města Klatov:

V obci Kydliny byla provedena celoplošná oprava povrchu komunikace od hlavní silnice k rybníku, v obci Otín celoplošná oprava povrchu vozovky v lokalitě „Boudov“, v Točníku byla opravena komunikace vedoucí k železniční trati a chodník vedoucí k požární zbrojnici, v Dehtíně komunikace vedoucí k mostu přes Vícenický potok, ve Vícenicích byla celoplošně opravena komunikace vedoucí k železniční trati a zároveň zde došlo k osazení nového veřejného osvětlení, ve Štěpánovicích bylo osazeno nové veřejné osvětlení v ulici „K rokli“ a bylo provedeno odvodnění komunikace
u dětského hřiště, v Lubech byla celoplošně opravena vozovka a chodníky mezi řeznictvím
„U Kloudů“ a mateřskou školkou, v obci Křištín došlo k celoplošné opravě komunikace vedoucí k místnímu hřbitovu. Zároveň zde byla provedena oprava povrchu komunikace, na níž je vyznačena cyklotrasa č. 2277 mezi Křištínem a Srbicemi. V Tupadlech byla provedena oprava povrchu komunikace na ppč. 653/7. Byly opraveny výtluky na komunikaci mezi Soběticemi a Lažánkami. V obci Lažánky byla odvedena dešťová voda ze silnice mimo čp. 96 vybudováním nových silničních obrub. Stejné opatření bylo provedeno před čp. 47 v Kydlinech.

 

I přes každoročně vynaložené nemalé finanční prostředky na obnovu komunikací, není stávající stav některých chodníků a vozovek podle představ jejich uživatelů.  
Proto i v roce 2016 uvolní město ze svého rozpočtu další finanční prostředky na jejich opravu.

 

 

František Kocfelda

vedoucí HO MěÚ Klatovy

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ