UPOZORNĚNÍ PRO DRŽITELE PARKOVACÍCH KARET | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

UPOZORNĚNÍ PRO DRŽITELE PARKOVACÍCH KARET

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Upozornění pro držitele parkovacích karet

Dle Nařízení města Klatov č. 1/2016 o stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech na území města Klatovy jsou vymezeny oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti města, nebo k stání fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti města.
Vozidla po dobu stání musí mít na viditelném místě za předním sklem umístěnou parkovací kartu vydanou MěÚ Klatovy. Platnost parkovací karty je jeden rok počínaje od 1.1. do 31.12. běžného roku.
Hospodářský odbor Městského úřadu v Klatovech tímto upozorňuje držitele uvedených parkovacích karet na skončení období, pro které byla vyznačena jejich platnost. Změnu platnosti parkovacích karet zajišťuje hospodářský odbor v pracovních dnech.
Cena za prodloužení platnosti parkovacích karet se nezměnila.
  1. Osobní vozidlo občana s trvalým bydlištěm ve vymezené oblasti - 500 Kč
  2. Osobní vozidlo provozované právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního předpisu, která má sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti - 3000 Kč

Hospodářský odbor MěÚ Klatovy
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ