REGISTRAČNÍ ZNAČKY NA PŘÁNÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

REGISTRAČNÍ ZNAČKY NA PŘÁNÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Registrační značky na přání

Od 1.1.2016 mají řidiči možnost nechat si na registrační značku svého vozidla vytisknout vlastní text. O osobní registrační značku bude možné za poplatek požádat na příslušném úřadu obce s rozšířenou působností v místě registrace vozidla.

Registrační značku na přání bude možné přidělit při splnění určitých podmínek za poplatek pět tisíc korun za jednu tabulku, tedy za 10 tisíc korun za vozidlo. Značka musí být kombinací velkých písmen latinské abecedy nebo arabských číslic a nesmí obsahovat hanlivé nebo pohoršující výrazy. Logicky také požadovaná značka nesmí být již přidělena jinému vozidlu. Ministerstvo dopravy k této věci vydalo následující upřesňující informace:

Obecné

 • žádosti o značky na přání lze podávat od 4. ledna 2016;
 • protože se jedná o běžné podání žádosti, upravuje formy podání správní řád, proto lze žádost podat osobně na úřadě, ale například i písemně poštou či prostřednictvím datové schránky;
 • z těchto důvodů nelze registrační značku na přání vydat obratem;
 • žádosti bude přijímat a vyřizovat Městský úřad Klatovy – odbor dopravy, Mayerova 130 (prostor bývalých kasáren na Plánické ulici);
 • v případě kladného vyřízení žádosti zaplatí žadatel poplatek a poté do 15 dnů obdrží značku;
 • konečné posouzení a schválení textu značky na přání bude na rozhodnutí příslušného úřadu;
 • značku lze po schválení textu rezervovat po dobu 3 měsíců (např. v případech, kdy ještě nebude dokončená registrace vozidla);
 • výše uvedené platí obdobně i v případě přidělování značek k umístění na nosné zařízení připojitelné k vozidlu (držáky na kola)

 

Vzhled značky

 • značka má 8 znaků pro automobil, 7 znaků pro motocykl a 5 znaků pro moped;
 • vždy musí jít o kombinaci arabských číslic a velkých písmen v latince bez diakritiky;
 • značka musí obsahovat minimálně jedno číslo, nesmí být složena pouze z písmen;
 • na značku nelze použít písmena G, CH, Q, W a O (pro zaměnitelnost s nulou);
 • nelze použít žádné speciální znaky (- * / ? ! § apod.);
 • nelze použít slova hanlivá, podněcující k rasismu, xenofobii a obecně k nenávisti vůči nějaké skupině obyvatel;
 • nelze použít zkratky orgánu státní správy, zastupitelského sboru, krajských úřadů apod. (např. PCR, HZS).

 

Registrační značka na přání je nepřenositelná a nebude možné ji prodat další osobě. Zároveň je třeba upozornit, že v případě ztráty nebude možné vydat stejnou značku s identickým textem. Tím se má zabránit situaci, kdy by byla stejnou tabulkou vybavena dvě vozidla. Naopak platí, že značka je vázána na majitele, a nikoliv na auto. Vlastník ji tak může opětovně použít na další svůj automobil, motocykl či moped, vždy ale pouze na jedno vozidlo.

 

Ing. Antonín Nauš, vedoucí odboru dopravy

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ