2. setkání řídící skupiny - 28. 6. 2021

2. setkání řídící skupiny - 28. 6. 2021

V červnu 2021 se uskutečnilo 2. setkání řídící skupiny. Na setkání byly finálně projednány SWOT analýzy a vize rozvoje sociální oblasti na Klatovsku, výstupy z mapování sociální oblasti a byla schválena témata průzkumů potřeb. Bližší informace jsou k dispozici v zápisu - ke stažení níže. Jednotlivé projednané dokumenty jsou k dispozici v záložce dokumenty

Zápis ke stažení