3. setkání řídící skupiny - 27. 1. 2022

3. setkání řídící skupiny - 27. 1. 2022

V lednu 2022 se uskutečnilo 3. setkání řídící skupiny. Na setkání byl projednán návrh akčního plánu na rok 2022, katalog sociálních služeb, informační letáky a webová sekce k sociální oblasti. Bližší informace jsou k dispozici v zápisu - ke stažení níže.

Akční plán pro rok 2022 je k dispozici v sekci Dokumenty.

Zápis ke stažení