KORONAVIRUS | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

KORONAVIRUS

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Koronavirus

INFORMACE, MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

26.5.2020 - Kde musím mít roušku?

 

 

26.5.2020 - Přehled aktuálně platných opatření

Po ukončení nouzového stavu stále platí na území České republiky mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru. Přehled těchto platných opatření naleznete na webu Vlády ČR.

Aktuální informace k rozvolňování opatření jsou k dispozici na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

6.5.2020 - Jak budou probíhat svatby od 11.5.2020?

Od 11.5.2020 je účast na svatbě umožněna účastníkům do celkového počtu 100 osob. Do tohoto počtu se započítávají snoubenci, svědci, oddávající a matrikář. Do celkového počtu osob se započítávají i nezletilé děti. Sňatečného obřadu se mohou účastnit i jiné osoby ze strany orgánu veřejné moci než oddávající a matrikář, a to v případě, že nedojde k překročení celkového počtu osob (např. různé asistentky zajišťující organizaci obřadu, fotograf, hudebník zajišťovaný obcí atp.). 

Osoby účastnící se sňatečného obřadu jsou (s výjimkou snoubenců během konání obřadu) povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. S ohledem na usnesení snoubenci při obřadu zakrytý nos a ústa mít nemusí.

Podmínka zakrytí úst a nosu je splněna i při užití ochranného štítu.

Účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob.

Podání ruky ke gratulaci je možné pouze po vzájemné dohodě všech dotčených osob.

Celý přehled všech doporučení pro konání svateb je k dispozici na webu ministerstva vnitra.

 

4.5.2020 - Mimořádná výpůjční doba Městské knihovny v Klatovech od 4.5.2020

PŮJČOVNA ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

PONDĚLÍ 8–18 hodin
ÚTERÝ 8–16 hodin
STŘEDA 13–18 hodin
ČTVRTEK 8–16 hodin
PÁTEK 8–16 hodin

ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

PONDĚLÍ 9–17 hodin
ÚTERÝ 13–16 hodin
STŘEDA ZAVŘENO
ČTVRTEK 13–16 hodin
PÁTEK 9–16 hodin

POBOČKA LUBY

STŘEDA 15–18 hodin

STUDOVNA, ČÍTÁRNA A POBOČKA TOLSTÉHO ZŮSTÁVAJÍ UZAVŘENY.
Omezte pobyt v prostorách knihovny na nezbytně nutnou dobu. Dodržujte hygienická a bezpečnostní opatření.

 

4.5.2020 - Zahájení výuky žáků 9. ročníků v Klatovech od pondělí 11.5.2020

Výuka bude zaměřena na přípravu žáků k přijímacím zkouškám na SŠ. Rozsah výuky: 3 vyučovací hodiny denně dle časového rozpisu stanoveného řediteli škol.

Školní stravování žáků bude zajištěno v souladu s hygienickými předpisy.

 

30.4.2020 - Otevření MŠ v Klatovech 

V pondělí 11.05.2020 bude dle zájmu rodičů obnoven provoz v mateřských školách. Podmínky provozu budou stanoveny v následujících dnech ihned po obdržení "manuálu" ze strany MŠMT ČR.

 

17.4.2020 - Změna fungování MěÚ od 20.4.2020

Od pondělí 20.4.2020 jsou všechna pracoviště MěÚ Klatovy k dispozici v běžných úředních hodinách tak, jak tomu bylo před vyhlášením nouzového stavu, při dodržení těchto opatření:

 • omezení osobního kontaktu úředníků s klienty na nezbytně nutnou úroveň
 • nadále upřednostňujeme písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům v úředních hodinách platících před vyhlášením nouzového stavu
 • při osobním kontaktu dodržujte odstup mezi osobami alespoň 2 metry
 • ve vstupech do budov úřadu jsou k dispozici dávkovače dezinfekce, žádáme Vás o jejich používání
 • používejte ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének
 • v rámci provádění zvýšených hygienických opatření budeme pravidelně dezinfikovat plochy, kliky, tlačítka výtahů, zábradlí a další místa, kterých se běžně dotýkají ruce

 

17.4.2020 - Od pondělí 20.4. se opět mohou konat svatby

Od 20.4. je možno opět konat svatby, a to při dodržení následujících opatření:

 • účast na svatbě je umožněna pouze oddávajícímu, matrikáři, snoubencům, svědkům, dále pak maximálně dalším 4 osobám. Obřadu se nemohou účastnit jiné osoby ze strany orgánu veřejné moci než oddávající a matrikář (tedy např. různé asistentky zajišťující organizaci obřadu, hudebník zajišťovaný obcí atp.).
 • osoby účastnící se sňatečného obřadu jsou (s výjimkou snoubenců během konání obřadu) povinny nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), dodržují odstupy nejméně 2 metry od jiných osob s výjimkou členů domácnosti a snoubenců.

Kompletní přehled všech doporučení pro konání svateb je k dispozici na webu ministerstva vnitra.

 

17.4.2020 - Desinfekce veřejných prostor

Od čtvrtka 16.4. probíhá v Klatovech každodenní desinfekce veřejných prostor, zejména městského mobiliáře (lavičky), parků, zastávek MHD, přístřešků na cyklostezkách, bankomatů, tlačítek na semaforech apod. Na této desinfekci se podílí Technické služby města Klatov a dobrovolní hasiči. Desinfekce je prováděna přípravky na bázi chloru (ředěné Savo) a lihu - dávejte prosím pozor na čerstvě vydesinfikované lavičky (nebezpečí znečištění oděvu).

 

15.4.2020 - Kulturní akce v květnu 2020 zrušeny

vzhledem k přetrvávající epidemiologické situaci jsme rozhodli o zrušení všech kulturních akcí pořádaných městem Klatovy a jeho organizacemi. O formě připomenutí osvobození města 5. května a konce 2. světové války Vás budeme informovat v následujících dnech.

 

14.4.2020 - Odběrový stan 

S účinností od 15.4.2020 se v Klatovské nemocnici, a.s. otevírá "odběrový stan" na testování koronaviru, který bude umístěn u spodní brány za lékárnou dr. Max. Provozní doba 8-14 hod. Na tomto pracovišti se budou vzorky odebírat formou, kdy pacient přijede autem do stanu, nevystupuje, jen přes stáhnuté okno mu bude proveden stěr z nosu a odjíždí. Podmínkou je indikace k odběru od Krajské hygienické správy Plzeň. POZOR -  MOMENTÁLNĚ NESLOUŽÍ PRO SAMOPLÁTCE, DOBROVOLNÉ ODBĚRY, ATP.  Mapka zde.

 Informace v českém znakovém jazyce zde.

 

7.4.2020 - Czech POINTY bez omezení

Kontaktní místo veřejné správy (Czech Point) funguje od 7.4.2020 po celou pracovní dobu úřadu (Po 7:30-17:00, Út 7:30-16:00, St 7:30-17:00, Čt 7:30-15:30, Pá 7:30-14:30). Najdete ho v budově nám. Míru 63, 1. patro (vchod z průjezdu).

Informace v českém znakovém jazyce zde.
 

1.4.2020 - Ošetřovné pro OSVČ

Ministerstvo průmyslu a obchodu pomůže osobám samostatně výdělečně činným, které musí v souvislosti karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat. Při splnění stanovených podmínek budou moct dostávat dotaci - obdobu ošetřovného.  Pomoc bude vyplácet ministerstvo průmyslu a obchodu. Bližší na webu MPO.

Informace v českém znakovém jazyce zde.

31.3.2020 - Mezinárodní festival komorní hudby 2020

Z důvodu mimořádných opatření město Klatovy ruší část koncertů Mezinárodního festivalu komorní hudby 2020 v těchto termínech: 16.4., 28.5. a 18.6.2020.
Věříme, že Vás budeme moci přivítat na koncertech podzimní části, která bude zahájena 17.9.2020 v děkanském kostele programem „Umění koloratury“.

30.3.2020 - Videoreportáž Mgr. Rudolfa Salvetra

 

25.3.2020 - Kulturní akce v dubnu 2020 zrušeny

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci jsme rozhodli o zrušení všech kulturních akcí pořádaných městem Klatovy a jeho organizacemi. Poděkování patří všem, kdo se dlouhodobě věnovali jejich přípravě. Věříme, že se v dalších měsících budeme moci opět společně setkávat.

Informace v českém znakovém jazyce zde.

 

24.3.2020 - Do mateřské školy nově i děti zaměstnanců obcí, kteří vykonávají sociální práce

Od 24.3.2020 mohou mateřskou školu ve Studentské ul. 601 využít, kromě dětí, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotnických služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníků ozbrojených sil také děti, jejichž zákonní zástupci jsou
zaměstnanci obcí a krajů vykonávající sociální práci a poskytovatelů sociálních služeb.

Ostatní pracoviště MŠ zůstávají nadále uzavřené.

 

24.3.2020 - Prodloužení omezení volného pohybu osob

Vláda 23.3.2020 prodloužila stávající platná omezení volného pohybu až do 1.4.2020 6:00 h.

Úřední hodiny MěÚ zůstávají nadále v omezeném režimu, a to:

 • pondělí 10-11 h a 15-17 h
 • středa 10-11 h a 15-17 h
 • po dobu vyhlášeného nouzového stavu prosím v maximální možné míře využívejte telefonickou nebo e-mailovou komunikaci s úředníky

  Informace v českém znakovém jazyce zde.

 

22.3.2020 - Poděkování za spolupráci a pomoc

Chtěli bychom poděkovat VŠEM za spolupráci a materiální pomoc v našem regionu…….DĚKUJEME… Skautské středisko Královák Klatovy, středisko Javor Klatovy, Joka – Petr Frydrych - Klatovy, Krejčovství Ramona, VKUS – výrobní oděvní družstvo Klatovy, Šárka Rajtmajerová, Ferrum Klatovy, Hautex s.r.o., Nehtové studio – Pražská 119, Klatovy, Mgr. Anna Moudrá, Jaroslava Kudrnková, DDM Klatovy, vietnamská komunita v Klatovech, A.D. Creative - Pavel Jarolím, Eva Slabá, Dobrovolnické centrum ADRA Klatovy, Dorestam s.r.o. Klatovy  ....a určitě budeme doplňovat další….

 

20.3.2020 - V době nouzového stavu se lze prokazovat propadlým občanským průkazem nebo pasem

 • v době nouzového stavu se lze prokazovat občanským průkazem, pasem nebo cestovním dokladem, jehož platnost skončila po 1.3.2020
 • obdobně platí výše uvedené pro řidičské průkazy
 • není dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu v případě skončení jeho platnosti
 • celé vyjádření Ministerstva vnitra k platnosti dokladů zde
  Informace v českém znakovém jazyce zde.

 

20.3.2020 - Distribuce roušek

V případě dodání vládou slíbených roušek město Klatovy zajistí jejich distribuci obdobným způsobem, jako při roznosu volebních lístků. Budou Vám tedy vloženy do poštovních schránek. O zahájení distribuce Vás budeme neprodleně informovat.

Slovo pana starosty Mgr. Rudolfa Salvetra zde.

Informace v českém znakovém jazyce zde.  

 

20.3.2020 - Dopolední nákupy pouze pro seniory - ZMĚNA

Původní čas, vyhrazený na nákupy pro seniory, tedy 10:00 h a 12:00 h, se od 20.3. mění na 7:00 h - 9:00 h. V tuto dobu je přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží dovolena pouze osobám starším 65 let věku, dále majitelům a zaměstnancům provozovatele prodejny nebo osobám v obdobném poměru. Zákaz vstupu se nově nevztahuje na osoby s průkazem ZTP-P starší 50 let včetně jejich doprovodu a o osoby pracující v pečovatelských službách. Na lékárny se toto opatření nevztahuje.

Informace v českém znakovém jazyce zde.  

 

18.3.2020 - Omezení provozu všech mateřských škol v Klatovech

Ředitelka MŠ Mgr. Jitka Luňáková po dohodě se zřizovatelem rozhodla o omezení provozu všech pracovišť Mateřské školy Klatovy, Studentská 601.

S účinností od 19.03. 2020 bude v provozu pouze pracoviště ve Studentské ul. 601 s tím, že docházka bude umožněna jen dětem, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotnických služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníků ozbrojených sil. Ostatní pracoviště jsou uzavřené.

 

18.3.2020 - Zákaz vycházení bez  pokrývky nosu a úst

Vláda ve středu 18. března 2020 schválila zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst, který začne platit o půlnoci z 18. na 19. března 2020. Dále rozhodla, že v maloobchodních prodejnách potravin budou od čtvrtka 19. března 2020 mezi 10:00 a 12:00 hod. smět nakupovat pouze lidé starší 65 let. Prosíme všechny občany o dodržování těchto nařízení.

Informace v českém znakovém jazyce zde. 

 

18.3.2020 - Odložení povinností spojených s poplatkem za odpady a ze psů

V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 se Finanční odbor Městského úřadu Klatovy jako správce místního poplatku za komunální odpad a místního poplatku ze psů rozhodl prominout poplatníkům zmíněných poplatků pokutu spojenou s pozdním splněním ohlašovací povinnosti a zvýšení poplatků spojené s jejich pozdní úhradou, dojde-li ke splnění povinností nejpozději dne 30.06.2020.

V DŮSLEDKU TOHOTO ROZHODNUTÍ SE TERMÍN PRO OHLÁŠENÍ A SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD POSOUVÁ DO 30.06.2020. STEJNĚ TAK SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ JE STANOVENA DO 30.6.2020. VŠE BEZ JAKÝCHKOLIV SANKCÍ.

Účelem tohoto prominutí je omezit počet osobních návštěv Finančního odboru Městského úřadu Klatovy s ohledem na riziko šíření viru SARS-CoV-2, a ochránit tak zdraví Vaše i pracovníků Finančního odboru MěÚ.

Pro ohlášení poplatku za odpad využijte prosím elektronické formuláře.

Informace v českém znakovém jazyce zde. 

 

17.3.2020 - Našim seniorům:

Podle nařízení vlády se osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby (domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), zakazuje vycházet mimo objekt či areál zařízení, ve kterém je poskytována uvedená sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu.

Vláda dále doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou akutní návštěvy zdravotnického zařízení.

Město Klatovy vyčlenilo dvě telefonní linky: 376 347 118 a 376 347 101, prostřednictvím kterých si můžete domluvit nezbytné nákupy základních potravin a léků.

Informace v českém znakovém jazyce zde. 

 

17.3.2020 - Používání roušek v MHD

Vážení Klatované, prosíme, používejte při cestách hromadnou dopravou roušky. Děkujeme...

 

17.3.2020 - Přehledně - co smím a nesmím v době vyhlášení nouzového stavu

Vláda na svém webu zveřejňuje aktuální přehled aktivit, které jsou zakázeny/povoleny na základě vyhlášených usnesení o přijetí krizových opatření.

 

16.3.2020 - Opatření ve veřejné linkové dopravě a městské hromadné dopravě

V souvislosti s nouzovým stavem nařídil hejtman Plzeňského kraje regulační opatření v dopravě. Tato opatření jsou platná od 16. 3. 2020 od 12:00 h na celém území Plzeňského kraje. Opatření se týkají nástupů a výstupů cestujících ve vozidlech, odbavení cestujících, označování jízdních dokladů, a to na celém území Plzeňského kraje. 

 

16.3.2020 - Zákaz konání svateb

Na základě pokynu Ministerstva vnitra ČR z 16.3.2020 nelze po dobu trvání zákazu volného pohybu konat sňatečné obřady, neboť na ně nedopadá žádná z výjimek zákazu volného pohybu osob vymezená v usnesení vlády č. 215 z 15. března 2020. Uzavření manželství nelze považovat za neodkladnou úřední záležitost.

 

16.3.2020 - Pomoc seniorům s nezbytnými nákupy

Město Klatovy nabízí prostřednictvím Městského ústavu sociálních služeb zajištění nezbytných nákupů základních potravin a léků seniorům nad 65 let, kteří nemají možnost sami nebo prostřednictvím rodinných příslušníků si nákup obstarat.

Pro tyto potřeby jsou vyčleněny dvě telefonní linky: 376 347 118 a 376 347 101.

Jste-li v situaci, že nutně potřebujete obstarat základní nákup, obraťte se prosím na výše uvedná tel. čísla.

 

16.3.2020 - Vláda kvůli šíření epidemie koronaviru omezila volný pohyb osob na nezbytné minimum

Vláda s účinností od 16.3.2020 0:00 h do 24.3. 6:00 omezila volný pohyb osob pro celou Českou republiku.

Místní opatření platná pro Klatovy:

1) úřední hodiny MěÚ s platností do 24.3.2020:

 • pondělí 10-11 h a 15-17 h
 • středa 10-11 h a 15-17 h
 • po dobu vyhlášeného nouzového stavu prosím v maximální možné míře využívejte telefonickou nebo e-mailovou komunikaci s úředníky

2) město Klatovy je připraveno zabezpečit nezbytné nákupy základních potravin pro seniory. Bližší informace budou k dispozici v pondělí 16.3. v dopoledních hodinách.

 

15.3.2020 - Odpovědi na nejčastější dotazy v souvislosti s uzavřením provozoven

 Na portálu pro podnikání a export jsou zveřejněny odpovědi  odborných pracovníků Ministerstva průmyslu a obchodu na dotazy podnikatelů (např. zda je možno mít otevřeno papírnictví, myčku aut, kuchyňské potřeby apod.)

 

14.3.2020 - Aktuální počty onemocněných v ČR

Na webu Ministerstva zdravotnictví ČR je k dispozici aktuální číselný a grafický přehled testovaných a nakažených osob a osob v karanténě.

 

14.3.2020 - Informační linka Ministerstva průmyslu a obchodu

MPO spustilo speciální informační linku tel. č. 224 854 444, na které se živnostníci, podnikatelé i veřejnost mohou dotázat mimo jiné na aspekty spojené s uzavřením obchodů (které obchody ano, které ne, apod.):

 

14.3.2020 - Nová opatření po jednání Vlády ČR 14.3.2020

S účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. se zakazuje maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, s výjimkou těchto prodejen:
potravin, výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti, pohonných hmot, paliv, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny a výdejny zdravotnických prostředků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží, novin a časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren, prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně.


S účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, vězeňských zařízení); tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny), který může probíhat bez časového omezení.


S účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00 hod. se zakazuje činnost provozoven stravovacích služeb, umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2.


S účinností ode dne 14. března 2020 od 6:00 hod. se zakazuje provoz heren a kasin podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Úprava provozu příměstské hromadné dopravy

Místní opatření platná pro Klatovy:

1) klatovské školní jídelny od pondělí 16.3.2020 budou vařit POUZE pro zaměstnance  škol

2) výše uvedeným vládním opatřením nejsou dotčeny klatovské potravinové markety a obchody


 

13.3.2020 - Upřesnění informací po jednání Vlády ČR 13.3.2020

 

 • Od pondělí 16.03.2020 (0:00 hod.) platí zákaz vstupu do ČR pro všechny cizince s výjimkou cizinců s přechodným či trvalým pobytem a zákaz vycestování pro občany ČR a cizince s trvalým nebo přechodným pobytem mimo území ČR (výjimky stanoví MV ČR, lidé pracující v příhraničí do 100 km od českých hranic do práce jezdit mohou).
 • Povinná karanténa platí pro všechny, kdo se vrátí ze zemí: Čína Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Norsko, Švédsko, Francie, Belgie, Nizozemí, Dánsko, Velká Británie a Švýcarsko.
 • Od soboty 14.03.2020 (06:00 hod.) je zakázán přítomnost veřejnosti v infocentrech. 
 • Na základě zpřesnění informací o vyhlášení nouzového stavu je povolen provoz venkovních i vnitřních sportovišť s max. účastí 30 osob v jeden okamžik. Provoz školních sportovních zařízení určí ředitelé škol.

 

13.3.2020 - Informace po zasedání krizového štábu 12.3.

Místní opatření:
1) Technické služby města Klatov - krytý plavecký bazén – uzavřen s účinností od pátku 13.3.2020 - krematorium - smuteční obřady zůstávají v režimu předchozích opatření.

 

2) Městská knihovna - s účinností od pátku 13.3.2020 uzavřena.

 

3) Základní školy

 • s účinností od pátku 13.3.2020 bude uzavřen provoz sportovišť s výjimkou venkovních hřišť. Případný zájem je nutné dohodnout s vedením škol.
 • školní jídelny – provoz zůstává ve stávajícím stavu.

Před ukončením mimořádných opatření bude zajištěna a z rozpočtu města hrazena hygienizace školských zařízení v souladu s požadavky ředitelů škol.

 

4) Mateřské školky - zůstávají ve stávajícím provozu s tím, že bude otevřen maximální počet tříd tak, aby nedocházelo k velké kumulaci dětí ve třídě. Zajistí ředitelka MŠ.

Bude zajištěna průběžná hygienizace MŠ.

 

5) Městský úřad – provozní doba zůstává zachována. Úřad je připraven ve zvýšené míře přijímat podněty elektronickou formou.

 

6) Pravidelné pondělní trhy na náměstí jsou až do odvolání zrušeny.

 

Nové informace a opatření budou průběžně aktualizovány na webu a FB města. Zároveň doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví ČR a Státního zdravotního ústavu.

 

12.3.2020 - Vyhlášení nouzového stavu

Vláda vyhlásila od čtvrtka 12.3.2020 od 14 hodin v České republice nouzový stav kvůli koronaviru:

 

 • od 13. března od 6:00 hodin jsou zakazána divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání,
 • zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob a na pohřby. Zákaz se rovněž nevztahuje na výkon práce,
 • od 13. března je zakázána přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 až 6:00 v provozovnách stravovacích služeb a činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující pět tisíc metrů čtverečních,
 • od pátku 13.3.2020 od 6:00 h se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb - sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie,
 • od soboty 14.3.2020 se zakazuje českým občanům cestovat do zemí, které jsou uvedeny jako rizikové: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Nizozemí, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Belgie, Dánsko, Francie, Velká Británie.


10.3.2020 - Zavření všech škol, rušení hromadných akcí

V souladu s opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR jsou s účinností od 11. března 2020 uzavřeny všechny klatovské základní školy do doby odvolání tohoto opatření. Mateřské školy zůstávají v provozu a bude v nich probíhat zvýšená hygienizace prostor.

Vzdělávání žáků po dobu uzavření škol bude probíhat dle individuálních rozhodnutí ředitelů škol v závislosti na době trvání přijatých opatření. Školní jídelny a sportovní zařízení škol zůstávají v souladu s vládními opatřeními v provozu pro veřejnost. Akce přesahující počet účastníků 100 budou okamžitě zrušeny.
Žádosti o ošetřovatelské volno pro rodiče dětí do 10 let bude vydávat vedení jednotlivých škol.
Lyžařské výcviky žáků, které již byly zahájeny, nejsou po dohodě s hygieniky zrušeny a skončí v pátek 13. března 2020. Další již zahájeny nebudou.
 

V souvislosti s mimořádným opatřením zveřejnila ČSSZ na webu informaci pro rodiče a školská zařízení o nároku na ošetřovné, které mohou rodiče dětí čerpat, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let.


S okamžitou platností jsou zrušeny kulturní akce v Městském kulturním středisku a filmová představení v kině Šumava. Zároveň je zrušeno i vítání občánků, které mělo proběhnout 11. a 18. března 2020.

Smuteční obřady zůstávají v platnosti s tím, že doporučujeme zvážení počtu zúčastněných.

Plavecký bazén zůstává v souladu s postupem vlády ČR týkající se obdobných zařízení v provozu.

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.


 

6.3.2020 - Ministerstvo zdravotnictví ČR nařídilo mimořádná opatření pro všechny osoby, které se vrací z Itálie.

Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 vrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným bezkontaktním přístupem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu. Ten pak nařídí karanténu v délce 14 dnů, vystaví potvrzení o pracovní neschopnosti. Při případných zdravotních potížích během 14 dnů po návratu, tj. při výskytu kašle, horečky, dušnosti nutno volat na tel. číslo 112.

Úplné znění mimořádného opatření MZČR najdete na stránkách informací pro občany Ministerstva zdravotnictví.

Doporučuje se nejezdit v této chvíli do Itálie, vyhýbat se místům s vysokou koncentrací lidí, dbát zvýšených hygienických opatření (desinfekce, mytí rukou). 

 

Veškeré aktuální informace najdete na dalších stránkách odpovědných institucí, na jejichž stránky zde uvádíme odkazy.

Podrobné informace najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Důležité informace pro občany na webu KHS Plzeňského kraje.

Průběžné informace podává SZÚ.

Informace pro občany Plzeňského kraje jsou též na stránkách krizového řízení PK.

Pokud se chystáte na cesty, sledujte též informace Ministerstva zahraničních věcí.

Ing. Petr Ruhsam, krizové řízení

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ