Pouhé čtyři roky vydržela bez poškození lipová alej v historickém centru města Klatov

Pouhé čtyři roky vydržela bez poškození lipová alej v historickém centru města Klatov.
V roce 2018 byla provedena revitalizace Vrchlického sadů, jejíž součástí byla i výsadba dvouřadé aleje lípy srdčité. V pondělí 21. února 2022 se ovšem na těchto velice mladých stromech vyřádil neznámý vandal, když úmyslně poškodil kůru na kmenech.
Pracovníci Technických služeb města Klatov obratem provedli speciální ošetření stromovým balzámem, který by v kombinaci s jutovým zábalem měl zajistit napojení pletiv. Vzhledem k rozsahu poškození je však výsledek nejistý.
Vandalským zásahem byla narušena architektonická myšlenka liniové výsadby stromů, bude nutné investovat finanční prostředky z městského rozpočtu pro nápravu poškození a vniveč přišla dosavadní práce všech, kteří se podíleli na vypěstování, výsadbě i následné péči o poškozené stromy.