Zasedání krizového štábu města 28.2.2022 - humanitární krize na Ukrajině

Město Klatovy je schopné okamžitě vyčlenit 3 bytové jednotky pro ubytování uprchlických rodin z Ukrajiny. Další 2 bytové jednotky budou připraveny v následujících dnech.
Pro nárazové, přechodné ubytování bude zajištěna kapacita pro cca 30 osob.
Pomoc lidem postiženým válečným konfliktem na Ukrajině provedeme v koordinaci s centrálními státními orgány a humanitárními organizacemi (Člověk v tísni...). Musí být jasně cílená a koordinovaná.
Na městě Klatovy byla zřízena tel. linka 376 347 297, kontaktní osobou je pí Michaela Jánská (mjanska@mukt.cz.).