Ulice U Pazderny

V pátek 17.06.2022, byla dokončena dílčí a zároveň poslední část stavby "Oprava povrchu komunikací, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Klatovech 2022, 1. část" ulice U Pazderny. Nový asfaltový povrch vozovky včetně chodníků a nové stožáry veřejného osvětlení včetně svítidel - tím končí první etapa údržby komunikací v našem městě v roce 2022.
Zhotovitel v nejbližších dnech dokončí terénní dosypání ornice v narušených místech a provede celkový úklid staveniště lokality Revoluční - nábřeží Kapitána Nálepky - U Pazderny.
Stavební práce údržby komunikací pokračují nyní v ulici Masarykova a počínaje dnešním dnem, 20.06.2022, je zahájena rekonstrukce Tolstého ulice.

Tomáš Popelík, hospodářský odbor.