Oprava komunikace Luby - Lomec

V úterý a středu 9. a 10.8.2022 dojde k opravě krytu místní komunikace p. č. 838/2 ve směru na obec Lomec v úseku od křižovatky s ulicí 5. května po zemědělskou budovu po pravé straně a pravotočivá zatáčka cca po 600 metrech od začátku opravovaného úseku. Nyní již byl nevyhovující kryt komunikace odfrézován. Ve výše uvedeném datu bude úsek zcela uzavřen z důvodu nutnosti zrání nově položené asfaltové vrstvy - prosíme tímto řidiče o maximální pochopení, respektování dopravního značení a naplánování jiné trasy. Předpokládaný termín zprůjezdnění komunikace je hned následující den, tedy čtvrtek 11.08.

Tomáš Popelík, hospodářský odbor