Historie jezuitské koleje v Klatovech

Slavnostním otevřením nové expozice s názvem „Historie jezuitské koleje v Klatovech“ byla 17.9.2022 definitivně završena revitalizace a rekonstrukce těchto nádherných prostor.