Osvobození poplatku za odpad všem občanům (poplatníkům) ve správním území města Klatov v období od 1.1.2023 do 31.12.2023

Vážení spoluobčané,

Zastupitelstvo města rozhodlo o osvobození poplatku za odpad všem občanům (poplatníkům) ve správním území města Klatov v období od 1.1.2023 do 31.12.2023. Prosíme tedy, neplaťte poplatky za odpad za rok 2023. Pokud jste již zaplatili, tak Vám poplatek vrátíme.
Jelikož vyhláška zůstává v platnosti a pokud dochází ke změně údajů (trvalý pobyt, narození dítěte, změny ve vlastnictví nemovitosti apod.), informujte prosím MěÚ Klatovy, oddělení místních poplatků na tel. 376 347 300 (301) nebo e-mailem: odpady@mukt.cz.