Poplatek za odpad všem občanům (poplatníkům) ve správním území města Klatov v období od 1.1.2024 do 31.12.2024

Městský úřad Klatovy oznamuje, že dne 31.12.2023 končí osvobození od placení poplatku dle vyhlášky města Klatov č. 5/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Od 01.01.2024 tak dle uvedené vyhlášky znovu platí povinnost úhrady místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, a to v nezměněné výši 450,00 Kč/osoba/rok.
Úleva ve výši 50 %, tj. 225,00 Kč, náleží osobám, které v příslušném roce dovrší 80 let věku a více, a dále osobám, které v příslušném roce dovrší 6 let věku a osobám mladším.

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.04.2024 za příslušný rok, tj. v období od 01.01.2024 do 30.04.2024 dle platebních údajů, které poplatníci obdrželi při první registraci. Při platbě je nutno uvést správný variabilní symbol. Případné dotazy je možné zaslat na e-mail odpady@mukt.cz. K úhradě poplatku je možné využít jednu z těchto možností: bezhotovostně na účet č. 888777399/0800 vedený u České spořitelny, a. s.; složenkou, vydanou správcem poplatku; v hotovosti nebo platební kartou u správce poplatku.

Telefonní kontakt: 376 347 300, 376 347 301, 376 347 243