PČR hledá nové zájemce do svého týmu

Policie České republiky je ze zákona hlavním garantem zajištění bezpečného života obyvatel našeho města. Velmi si ceníme jejich součinnosti se strážníky městské policie. V současné chvíli hledá Územní odbor Klatovy PČR nové zájemce do svého týmu.