V úterý 2. dubna 2024 budou zahájeny stavební práce na nové cyklostezce Luby-Sobětice

🚴‍♂️ V úterý 2. dubna 2024 budou zahájeny stavební práce na nové cyklostezce Luby-Sobětice 🚴‍♂️

Navržená stavba se nachází v nezastavěné oblasti poblíž Klatov, mezi obcemi Luby a Sobětice. Stavba bude situována v trase stávající účelové cesty a dále podél bezejmenného vodního toku. Celková délka stavby bude 921 m a její šířka 3m. Stezka bude vedena v navrhovaném podjezdu pod přeložkou komunikace I/27 .
Napojení nové cyklostezky bude realizováno přes násep na stávající stezku pro chodce a cyklisty vedoucí při komunikaci I/22.

Předpoklad dokončení stavebních prací je 30. června 2024.

Omlouváme se za případné komplikace.

Tomáš Denk,HO