V úterý 2. dubna 2024 budou zahájeny stavební práce na stezce pro pěší a cyklisty Puškinova ulice, úsek Národních Mučedníků - Ječná

🚶‍♀️‍ V úterý 2. dubna 2024 budou zahájeny stavební práce na stezce pro pěší a cyklisty Puškinova ulice, úsek Národních Mučedníků - Ječná 🚴‍♂️

Předmětem stavby bude rozšíření stávajícího chodníku vedoucího podél ulice Puškinova (silnice první třídy I/22) na 3 m a jeho využití jako společné stezky pro pěší a cyklisty.
Délka řešeného úseku bude cca 400 m, jedná se o část mezi ulicemi Národních mučedníků a Ječná. Podél ulice Puškinovy v úseku od křižovatky Puškinova x Národních mučedníků ke křižovatce Puškinova x Ječná dojde k demontáži stávajících dožilých svítidel a nahrazení novým veřejným osvětlením.
V místě stavby bude částečně omezen silniční provoz.

Předpoklad dokončení stavebních prací je 31. května 2024.

Omlouváme se za případné komplikace

Tomáš Denk,HO