Slavnostní zahájení výstavy návrhů předložených v architektonické soutěži na rekonstrukci objektu „jezuitský seminář - Josefinum”

🏫JOSEFINUM - adaptace jezuitského semináře🏫

V úterý 2. dubna 2024 proběhlo v chodbě jezuitské koleje (Balbínova 59/I) slavnostní zahájení výstavy všech návrhů předložených v architektonické soutěži na rekonstrukci stávajícího objektu čp. 58/I (bývalé sodovkárny). Účelem rekonstrukce je adaptace historické budovy jezuitského semináře na multifunkční prostor s názvem „JOSEFINUM“. Prezentace vítězného návrhu ateliéru A69 - architekti s.r.o. (Ing. arch. Boris Redčenkov, Ing. arch. Prokop Tomášek, Ing. arch. Jaroslav Wertig) následně proběhla v refektáři jezuitské koleje za účasti vedení města, zastupitelů a široké veřejnosti. Garantem celého projektu je za město Klatovy pan místrostarosta Václav Chroust a paní architektka Eva Kováříková.