Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách od srpna 2022

I/27 Klatovy – přeložka, 1. stavba (Východní obchvat Klatov) – hlavní investor akce Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dopravní omezení související s výstavbou:
  • Cyklostezka Luby v úseku most „Beneš“ – MK k vlakovému nádraží – výstavba mostů přes železniční trať, cyklostezku a Drnový potok – od 11.07.2022 je cyklostezka uzavřena, objízdná trasa pro cyklisty je vyznačena v terénu, je možno použít i trasu MK Pod pilou-ul. 5. května-vlakové nádraží Luby
  • silnice č. III/11766 a železnice na Točník, silnice č. II/191 na Ostřetice, silnice č. III/19122 na Čertovku – výstavba mostů přes silnice – zúžení dotčených silnic, případně „kyvadlová“ doprava
  • účelová komunikace mezi zahrádkářskými koloniemi „Na Rozhrání“ a „U lomečku“ – výstavba přeložky silnice – stavba vyžaduje zvýšenou opatrnost.

Rekonstrukce MK Masarykova.
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, plynovodu, nová pokládka vedení horkovodu, rekonstrukce povrchu chodníků a komunikace, nová pokládka kabelu T-Mobile.
Termíny provedení:
Úsek Wolkerova-Vaňkova:

Dokončen vodovod, kanalizace, horkovod a plynovod.
Ostatní sítě včetně povrchů komunikací: 23.05. – 10.08.2022.
Akce se provádí za úplné uzavírky, přístup pro pěší k sousedním nemovitostem je zabezpečen.

Rekonstrukce MK Tolstého
Rekonstrukce kanalizace, vodovodu, plynovodu (investor firma GasNet). Rekonstrukce povrchu vozovky a chodníků. Nová výstavba parkovacího zálivu Kiss&Ride před základní školou.
Termíny provedení:
Úsek Podhůrecká-Macharova:

vodovod + kanalizace: 20.06. – 31.07.2022,
plynovod: 22.08. – 11.09.2022,
komunikace: 12.09. – 22.09.2022.
Úsek Nerudova-Podhůrecká:
plynovod: 02.08. – 30.08.2022,
vodovod + kanalizace: 21.08. – 18.09.2022,
komunikace: 12.09. – 22.09.2022.
Úsek Družstevní – Nerudova:
plynovod: 01.07. – 01.08.2022,
vodovod + kanalizace: 01.08. – 21.08.2022,
komunikace: 15.07. – 22.08.2022.
Akce se provádí za úplné uzavírky po jednotlivých úsecích komunikace, přístup pro pěší k sousedním nemovitostem je zabezpečen.
Investor staveb plynovodů je firma GasNet.
Zodpovědný pracovník za rekonstrukci plynovodu firmy GASSPO-p. Steiner, tel. 725 277 798, steiner@gasspo.cz.

Rekonstrukce MK v lokalitě „U slunce“

Celoplošná oprava povrchu spodní části lokality U Slunce v Klatovech včetně prostoru před garážemi v navazující boční slepé komunikaci. Součástí stavby bude kompletní výměna vodovodního řadu a rekonstrukce kabelu ČEZ.
Termíny provedení:
vodovod a kabel ČEZu je dokončen,
komunikace: 01.08. - 31.08.2022.
Akce se provede za úplné uzavírky komunikace, přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Chodník v ulici Národních Mučedníků

Celoplošná oprava povrchu chodníku v úseku Hostašova-Bozděchova vpravo.
Termín provedení: do 30.08.2022.
Akce se provede za úplné uzavírky chodníku, přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Nasvětlení přechodu pro chodce u Drůbežářského závodu

Nasvětlení přechodu pro chodce samostatnými svítidly, pokládka kabelu veřejného osvětlení, překládka dlažby, celoplošné přebalení asfaltového chodníku.
Termín provedení: 08.08. – 31.08.2022
Akce se provede za částečné uzavírky přilehlých chodníků.

Rekonstrukce MK Bozděchova ulice

Rekonstrukce silnice, oboustranných chodníků a veřejného osvětlení v úseku Národních Mučedníků-Školní.
Termín provedení: 01.09. – 07.10.2022.

Akce se provede za úplné uzavírky chodníku, přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Další připravované akce:
Chodník v ulici Haise Týneckého-září,
Voříškova ulice-stavební úpravy – září až říjen,
Štěpánovice-prodloužení stezky pro chodce a cyklisty, Pod Borem – září až říjen.

Dále ve městě probíhá blokové čištění ulic a čištění uličních vpustí.

Bližší informace o prováděných akcích vám sdělí:
  • František Kocfelda, 376 347 230, fkocfelda@mukt.cz
  • Tomáš Popelík, 376 347 235, tpopelik@mukt.cz
  • Petr Kodeš, 376 347 284, pkodes@mukt.cz (kanalizace, vodovod, horkovod)
Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým přijímáte tato nutná dopravní omezení.


František Kocfelda

vedoucí hospodářského odboru
Městský úřad Klatovy