REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ POD HŮRKOU, KLATOVY - 7. ETAPA | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ POD HŮRKOU, KLATOVY - 7. ETAPA

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou, Klatovy - 7. etapa

Prioritou projektu „Regenerace PS Pod Hůrkou, Klatovy“ je řešení dopravy, zřizování a úprava parkovacích míst, obnova zeleně, odpočinkových míst, obnova a vybudování hřišť. Dále je to rekonstrukce sítí technické infrastruktury – splaškové a dešťové kanalizace, veřejného osvětlen a vodovodu, které musí předcházet vybudování komunikací, chodníků, parkovacích ploch, atd.

V sídlišti proběhla v předstihu rozsáhlá rekonstrukce rozvodů tepla. Rozdělena byla na 2 etapy, první proběhla v roce 2014 s náklady 12,4 mil. a dotací EU 4,8 mil., druhá byla realizována v r. 2017 s náklady 21,2 mil. a dotací EU 4,6 mil. Celé Podhůrčí je tím napojeno na moderní teplovodní systém vytápění z centrální klatovské teplárny.V r. 2020 se k projektu regenerace připojí firma T-Mobile, která ve městě vybuduje optickou síť pro vysokorychlostní internet.

Komplexní zpracování projektu respektuje přání, požadavky a připomínky občanů, které vzešly z poznatků získaných průzkumy a anketou v roce 2012, ve kterém Zastupitelstvo města Klatov komplexní projekt schválilo.

 

Regenerace sídliště je rozdělena do 10 etap:

1. etapa:

  • I. část – prostor vnitrobloku Prusíkovy ulice - realizace proběhla v r. 2016 z vlastních prostředků města, náklady 7,2 mil.
  • II. část – okolí Prusíkovy ulice směrem k ulici Cibulkově  - realizace proběhla v r. 2017 z vlastních prostředků města, náklady 6,9 mil.

2. etapa: okolí Sparty a Krátká ulice  - realizace je plánovaná na 03/2020–06/2020, proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby a byla schválena žádost o dotaci

3. etapa: blok ul. Nádražní – Hlávkova - realizace plánovaná na rok 2021, příprava projektové dokumentace pro stavební povolení

4. etapa: blok Podhůrecká – Nerudova

5. etapa: blok ul. Nerudova

6. etapa: blok ul. Družstevní

7. etapa: blok ul. Podhůrecká - realizace plánovaná na rok 2020, bude podána žádost o dotaci do programu SFRB

8. etapa: ul. Cibulkova

9. etapa: ul. Nádražní

10. etapa: blok řadových garáží

 

SNÍMEK Z KATASTRÁLNÍ MAPY SE ZAKRESLENÍM ROZSAHU PROJEKTU


V návaznosti na letos dokončenou opravu Podhůrecké ulice je připravena rekonstrukce navazující části této ulice, od mateřské školky až k Nádražní ulici. V projektu regenerace se jedná o 7. etapu.

V rámci projektu dojde k rekonstrukci komunikace a chodníků, vybudování parkovacích míst dle aktuálních norem, nasvícení přechodů a jejich navýšení z důvodu zvýšení bezpečnosti. V místě křižovatky Podhůrecká – Cibulkova vznikne nová okružní křižovatka. Dešťové vody budou svedeny do podzemní vsakovací nádrže z důvodu jejich zadržení při přívalových deštích a budou postupně vypouštěny regulovaným odtokem do kanalizace, aby nedocházelo k přetěžování jednotné kanalizace v době srážek. V řešeném úseku bude doporučená rychlost 30 km/h.

Cílem projektu je zklidnění dopravy, jasné vymezení účelu jednotlivých ploch a tím zabránění parkování na nebezpečných místech a usnadnění přecházení. Zároveň se jedná o stavební zásah potřebný vzhledem ke stáří a technickému stavu vozovek a chodníků.

Město hodlá na pokrytí nákladů využít možnosti dotace z programu SFRB Regenerace panelových sídlišť.

Aktualizaci projektu „Regenerace panelového sídliště Pod Hůrku, Klatovy“ a projektový záměr k 7. etapě bude schvalovat zastupitelstvu města 10.12.2019.


SITUACE 7. ETAPY


Ing. Václav Chroust, místostarosta
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ