Harmonogram svozu komunálního odpadu Klatovy pro fyzické osoby na rok 2020

Aktualizovaný harmonogram svozu komunálního odpadu v Klatovech pro fyzické osoby

 Pondělí  Úterý  Středa Čtvrtek
Pátek
Akátová Arbesova Lubská Alešova K Pile
Aretinova Balbínova Luby - Sídl. Jih Borská Podborská
Bezručova Čapkova Luby - Sídl. Sever Dr. Sedláka Průmyslová
Boženy Němcové Čs. legií Pod Výhořicí Hřbitovní Schiffauerova
Bozděchova Čejkova Luby - Spořilovská Franty Šumavského Štěpánovická
Budovcova Denisova Sadová K letišti Karla Holého
Bullmannova Divadelní ul. 5. května Podbranská  
Cibulkova Domažlická   Purkyňova  
Dobrovského Družstevní   Koperníkova  
Dr. Riegra Dvořákova   Lesní  
Dragounská Erbenovo náměstí   Pod Vrškem  
Dukelská Fráni Šrámka   U Pazderny  
Franty Šumavského Haise Týneckého   U Slunce  
Havlíčkova Hálkova   Za Beránkem  
Hlávkova Hammerschmiedtova   Za Tratí  
Hostašova Janovická      
Husovo nám. Ječná      
Jabloňová Jungmannova      
Jateční K Zaječímu vrchu      
Jiráskova Karafiátová      
K Čínovu Kepkova      
K Vodojemu Kličkova (část)
     
Ke spravedlnosti Korálkova      
Kličkova (část)
Kounicova      
Koldinova Kpt. Jaroše      
Kollárova Krameriova      
Komenského Krátká      
Krejčího nábřeží Kryštofa Haranta      
Lidická Křižíkova      
Lipová Křížová      
Luční Kvapilova      
Mánesova Květná      
Masarykova Macharova      
Maškova Machníkova      
Měchurova (část)
Máchova      
Na Bělidle Maxima Gorkého      
Na Chmelnicí Mayerova      
Na Chuchli Měchurova (část)
     
nábř. Kpt. Nálepky Milady Horákové      
Nádražní náměstí Míru      
Národních Mučedníků Nerudova      
Niederleho Neumannova      
Ostravská Nuderova      
Plzeňská Palackého      
Pod Hůrkou Pavlíkova      
Pod Koníčky Plánická      
Pod Nemocnicí Podhůrecká      
Prusíkova Pražská      
Reinsbergova Procházkova      
Revoluční Puškinova      
Říční lázně Randova      
Smetanova Rolní      
Sportovní Rozvoj      
Studentská Rybníčky      
Suvorovova Sídliště U Pošty      
Školní Spojovací      
Šmeralova Tolstého      
Šmilovského U elektrárny      
Štorchova U parku      
Šumavská U Plynárny      
Tylovo nábř. Úzká      
Tyršova Václavská      
U Čedíku Vančurova      
U Retexu Vídeňská      
U Zastávky Voříškova      
V Nuzných Zahradní      
V Řekách Zlatnická      
Vańkova Žitná      
Viléma Glose        
Vrbova        
Wolkerova        
Za Kasárny        
Žižkova