Městská policie

Stránky městské policie:

www.klatovy.cz/mpklatovy

 

velitel: Bc. Luboš Steinbach
telefon: 376 347 208
e-mail: lsteinbach@mukt.cz

zástupce velitele: Luboš Hošek
telefon: 376 347 201
e-mail: lhosek@mukt.cz

 

stálá služba:

telefon: 376 347 207

tísňové volání: 156

e-mail: mpolicie@mukt.cz

 

Městská policie byla ustanovena na zasedání městského zastupitelstva dne 24.3.1992, a to Vyhláškou o městské policii. Povinnosti a oprávnění strážníků jsou dány zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii ve znění pozdějších předpisů.

Text Koordinační dohody o vzájemné spolupráci za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku.

Příloha ke koordinační dohodě - seznam a charakteristika okrsků