Odložení ohlašovací povinnosti k poplatkům za odpady, odložení splatnosti poplatků za odpady a ze psů

Vážení klienti,
V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 se Finanční odbor Městského úřadu Klatovy jako správce místního poplatku za komunální odpad a  místního poplatku ze psů rozhodl prominout poplatníkům zmíněných poplatků pokutu spojenou s pozdním splněním ohlašovací povinnosti a  zvýšení poplatků spojené s jejich pozdní úhradou, dojde-li ke splnění povinností nejpozději dne 30.06.2020.

V DŮSLEDKU TOHOTO ROZHODNUTÍ SE TERMÍN PRO OHLÁŠENÍ A SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD POSOUVÁ DO 30.06.2020. STEJNĚ TAK SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ JE STANOVENA DO 30.6.2020. VŠE BEZ JAKÝCHKOLIV SANKCÍ.


Účelem tohoto prominutí je omezit počet osobních návštěv Finančního odboru Městského úřadu Klatovy s ohledem na riziko šíření viru SARS-CoV-2, a  ochránit tak zdraví Vaše i pracovníků Finančního odboru MěÚ.

 

Pro ohlášení poplatku za odpad využijte prosím elektronické formuláře.

Informace v českém znakovém jazyce zde.  

 

V Klatovech dne 18.03.2020

Ing. Mgr. Hana Chalupová
vedoucí Finančního odboru
Městský úřad Klatovy