Rozmístění velkoobjemových kontejnerů – jaro 2023

Město Klatovy upozorňuje občany města na rozmístění velkoobjemových kontejnerů (VOK) v období od 19.3. do 9.4.2023 na území města a v integrovaných obcích na označených stanovištích dle níže uvedeného rozpisu.   

 

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny pro odkládání objemných odpadů vznikajících občanů města a integrovaných obcí při jarním úklidu. Objemný odpad je složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný odpad (nábytek, koberce,…).

 

Žádáme občany, aby do velkoobjemových kontejnerů neodkládali nebezpečné odpady nebo výrobky zpětného odběru (jako jsou např. lednice, mrazáky, televizory, monitory, zářivky, plechovky od barev, akumulátory, odpady a obaly znečištěné ropnými látkami), směsný komunální odpad, popel a biologicky rozložitelný odpad (dále jen „bioodpad“).

 

Pro odkládání bioodpadu budou na stejných stanovištích rozmístěny kontejnery hnědé barvy o objemu 1100 l.

 

Termín přistavení VOK pro jednotlivá stanoviště

19.3. – 25.3.2023

26.3. – 1.4.2023

2.4. – 9.4.2023

·   Lidická

·   Sídliště Plánická BMX

·   Procházkova – fotbalové hřiště (2 ks)

·   Zahrádky za fotbalovým hřištěm

·   Voříškova

·   Kounicova

·   Cibulkova  – Flaga s.r.o. (2 ks)

·   Domažlické předměstí

·   Pod nemocnicí

·   Horažďovické předměstí

·   Ječná ul.

·   Zahrádky v Podhůrčí

·   Havlíčkova

 

·  Luby – u jezu

·  Luby – Silnice a.s.

·  Luby – sídliště

·  Sobětice

·  Štěpánovice

·  Zahrádky Štěpánovice- vlevo

·  Zahrádky Markyta (2 ks)

·  Točník (2 ks)

·  Otín

·  Vícenice

·  Dehtín

·  Čínov

·  Chaloupky

·  Zahrádky k letišti

·  Zahrádky Plánické předměstí

·   Tajanov

·   Zahrádky za Lázněmi

·   Kal

·   Beňovy

·   Tupadly

·   Drslavice

·   Věckovice

·   Kydliny (2 ks)

·   Habartice

·   Vítkovice

·   Pihovice

·   Křištín

·   Střeziměř

·   Dobrá Voda

·   Lažánky, Kosmáčov

 

Ing. Michael Skrbek, jednatel

Pošumavská odpadová, s.r.o.