Oznámení o uložení písemnosti č.j. OVV/4488/20-460/Ja - Ivan GUTU

Oznámení o uložení písemnosti č.j. OVV/4488/20-460/Ja

Ivan GUTU, nar. 16.01.1987, Chudenín 50

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí
Datum: 08.02.2021

 

OZNÁMENÍ

 

Oznámení o uložení písemnosti na základě § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, která se týká ustanovení opatrovníka podle § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu ve věci oznámení týkající se události spáchané dne 15.11.2020.

Originál rozhodnutí je možné převzít na MěÚ Klatovy, odboru vnitřních věcí, nám. Míru 63, 1. Patro, č. dv. 54 (vchod z průjezdu).

Bc. Jindřiška Jandová, v.r.
Úřední osoba č. 414380