Nabídka nájmu městských bytů - Plánická 836/IV a Koldinova 326/II

1. Plánická 836/IV, byt č. 20 o velikosti 3+KK, 63,68 m2, 4. patro, výše nájemného 4.791 Kč/měsíc + zálohy na služby spojené s užíváním bytu cca 400 Kč/osobu/měsíc + zálohy na topení cca 1800 Kč/měsíčně.

Byt je určen pro osoby, jejichž průměrný čistý příjem nepřesáhl v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy u samostatně žijící osoby výši 27.288,-Kč a u vícečlenné domácnosti výši 51.166,-Kč.

2. Koldinova 326/II, byt č. 2 o velikosti 0+1, 34,97 m2, přízemí, výše nájemného 2.631 Kč/měsíc + zálohy na služby spojené s užíváním bytu cca 350 Kč/osobu/měsíc.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 12 kalendářních měsíců. Pokud budou plněny podmínky řádného užívání bytu, bude nájemní smlouva obnovena vždy na dalších 12 kalendářních měsíců.

Z důvodu aktuálně vyhlášeného nouzového stavu, který omezuje shromažďování více osob, nebudou realizovány osobní prohlídky bytů. Prohlídky jsou nahrazeny fotodokumentací jednotlivých bytů. Po telefonické domluvě jsou k nahlédnutí u p. Šottové na Správě nemovitostí Klatovy, Dobrovského 148/II Klatovy, popř. v elektronické podobě na https://www.snklatovy.cz/ nebo na níže na této stránce.

Písemnou žádost je možno podat na adrese Správa nemovitostí Klatovy s.r.o., Dobrovského 148/II, Klatovy nebo emailem na msottova@snklatovy.cz do 15. 3. 2021

Žádost se podává na tiskopise, který je součástí příloh nebo jí obdržíte na Správě nemovitostí Klatovy. Žádost bude doložena prohlášením o výši příjmů všech uživatelů bytu za posledních 12 kalendářních měsíců.
O konečném pořadí uchazečů rozhodne rada města, přičemž má právo rozhodnout, že nájemní smlouva k bytu nebude uzavřena s žádným ze zúčastněných uchazečů.

Informace podá: Miluše Šottová, tel.376 311 786, 605 217 024 email: msottova@snklatovy.cz

 

Přílohy:

Žádost nájem Plánická 836/IV

Žádost nájem Koldinova 326/II


Fotodokumentace Plánická 836/IV

Plánická 836/IV 

Plánická 836/IV 

Plánická 836/IV 

Plánická 836/IV 

Plánická 836/IV 

Plánická 836/IV 

Plánická 836/IV 

Plánická 836/IV 

Plánická 836/IV 


Fotodokumentace Koldinova 326/II

Plánická 836/IV 

Plánická 836/IV 

Plánická 836/IV 

Plánická 836/IV