Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem nebytových prostor Vídeňská 9/IV

Město Klatovy zveřejňuje podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout prostor sloužící k podnikání v Klatovech, Vídeňská 9/IV, umístěný na pozemku p.č.st. 456, st. 6609/1, st. 6609/2 nacházející se v katastrálním území Klatovy, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy paní AS.

Nebytové prostory jsou ve správě Správy nemovitostí Klatovy, s.r.o.

Předmětem pronájmu jsou nebytové prostory o výměře 16,99 m2

Bližší informace podá:
Matoušková Eva, tel. 376 311 303

V Klatovech dne 23.2.2021

za správnost: Eva Matoušková, Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.