Poskytnuté informace podle zák. 106/1999 Sb (§ 5, odst.3) - rok 2021

 

Městský úřad Klatovy – 04.01.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 04.01.2022 na žádost týkající se kolaudačního rozhodnutí.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 22.12.2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se kolaudačního rozhodnutí.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 04.01.2022 - čj. OVÚP/88/22/Bo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 03.01.2022 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 03.01.2022 na žádost týkající se vodného a stočného.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 20.12.2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se vodného a stočného.

Žadateli byla odpověď poskytnuta doporučeným dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 03.01.2022 - čj. PRAV/205/21.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 09.11.2021 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 09.11.2021 na žádost týkající se nedokončených stavebních řízení.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 26.10.2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se nedokončených stavebních řízení.

Žadateli byla odpověď poskytnuta doporučeným dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 09.11.2021 - čj. OVÚP/9175/21/Bo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 19.10.2021 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19.10.2021 na žádost týkající se investic do geodetických služeb.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 18.10.2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se investic do geodetických služeb.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19.10.2021 - čj. ORM/3209/21/Kl.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 14.07.2021 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14.07.2021 na žádost týkající se počtu vydaných loveckých lístků.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 28.06.2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se počtu vydaných loveckých lístků.

Žadateli byla odpověď poskytnuta doporučeným dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14.07.2021 - čj. ŽP/5873/21/Ří.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 25.06.2021 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 25.06.2021 na žádost týkající se probíhajících stavebních prací.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 16.06.2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se probíhajících stavebních prací.

Žadateli byla odpověď poskytnuta doporučeným dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 25.06.2021 - čj. OVÚP/5238/21/Bo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 14.06.2021 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14.06.2021 na žádost týkající se zahraničních delegací.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 04.06.2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se zahraničních delegací.

Žadateli byla odpověď poskytnuta e-mailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14.06.2021 - čj. ST/99/21/Tom.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 16.04.2021 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 16.04.2021 na žádost týkající se bytového domu.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 12.04.2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se bytového domu.

Žadateli byla odpověď poskytnuta doporučeným dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16.04.2021 - čj. T/219/21/Stj.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 19.04.2021 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19.04.2021 na žádost týkající se černých skládek.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 06.04.2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se černých skládek.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 19.04.2021 - čj. OVÚP/3140/21/Ka.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 31.03.2021 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 31.03.2021 na žádost týkající se zastupitelstva města.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 24.03.2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se zastupitelstva města.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 31.03.2021 - čj. T/179/21/Stj.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 07.04.2021 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 07.04.2021 na žádost týkající se reklamních cedulí.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 24.03.2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se reklamních cedulí.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 07.04.2021 - čj. ORM/1088/21/Boh.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 30.03.2021 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 30.03.2021 na žádost týkající se reklamních cedulí.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 23.03.2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se reklamních cedulí.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 30.03.2021 - čj. OVÚP/2555/21/My.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 29.03.2021 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 29.03.2021 na žádost týkající se investičních plánů.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 17.03.2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se investičních plánů.

Žadateli byla odpověď poskytnuta e-mailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29.03.2021 - čj. ORM/858/2020/Bč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 05.03.2021 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 05.03.2021 na žádost týkající se reklamního zařízení.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 18.02.2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se reklamního zařízení.

Žadateli byla odpověď poskytnuta doporučeným dopisem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 05.03.2021 - čj. OVÚP/1493/21/Bo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 03.03.2021 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 03.03.2021 na žádost týkající se organizací a veřejných zakázek.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 11.02.2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se organizací a veřejných zakázek.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 03.03.2021 - čj. PRAV/35/21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 18.02.2021 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15.02.2021 na žádost týkající se přestupků v myslivosti.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 11.02.2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se přestupků v myslivosti.

Žadateli byla odpověď poskytnuta poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18.02.2021 - čj. ŽP/1607/21/Má

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 15.02.2021 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15.02.2021 na žádost týkající se přestupků v myslivosti.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 11.02.2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se přestupků v myslivosti.

Žadateli byla odpověď poskytnuta poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15.02.2021 - čj. ŽP/1459/21/Ři

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 17.02.2021 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 16.02.2021 na žádost týkající se stavby na pozemku.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 02.02.2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se stavby na pozemku.

Žadateli byla odpověď poskytnuta poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16.02.2021 - čj. OVÚP1091/21/Bo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 11.02.2021 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 10.02.2021 na žádost týkající se havarijního plánu.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 02.02.2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se havarijního plánu.

Žadateli byla odpověď poskytnuta poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 10.02.2021 - čj. ŽP/1309/21/Lo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 25.02.2021 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 25.02.2021 na žádost týkající se exekucí.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 23.02.2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se exekucí.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 25.02.2021 - čj. T/132/21/Stj

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------