Poskytnuté informace podle zák. 106/1999 Sb (§ 5, odst.3) - rok 2021

Městský úřad Klatovy – 29.03.2021 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 29.03.2021 na žádost týkající se investičních plánů.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 17.03.2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se investičních plánů.

Žadateli byla odpověď poskytnuta e-mailem (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29.03.2021 - čj. ORM/858/2020/Bč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 03.03.2021 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 03.03.2021 na žádost týkající se organizací a veřejných zakázek.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 11.02.2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se organizací a veřejných zakázek.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 03.03.2021 - čj. PRAV/35/21

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 18.02.2021 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15.02.2021 na žádost týkající se přestupků v myslivosti.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 11.02.2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se přestupků v myslivosti.

Žadateli byla odpověď poskytnuta poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18.02.2021 - čj. ŽP/1607/21/Má

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 15.02.2021 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15.02.2021 na žádost týkající se přestupků v myslivosti.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 11.02.2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se přestupků v myslivosti.

Žadateli byla odpověď poskytnuta poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 15.02.2021 - čj. ŽP/1459/21/Ři

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 17.02.2021 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 16.02.2021 na žádost týkající se stavby na pozemku.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 02.02.2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se stavby na pozemku.

Žadateli byla odpověď poskytnuta poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 16.02.2021 - čj. OVÚP1091/21/Bo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 11.02.2021 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 10.02.2021 na žádost týkající se havarijního plánu.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 02.02.2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se havarijního plánu.

Žadateli byla odpověď poskytnuta poštou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 10.02.2021 - čj. ŽP/1309/21/Lo

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Městský úřad Klatovy – 25.02.2021 - Městský úřad v Klatovech zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 25.02.2021 na žádost týkající se exekucí.

Městskému úřadu v Klatovech byla dne 26.01.2021 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů na žádost týkající se exekucí.

Žadateli byla odpověď poskytnuta datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 25.02.2021 - čj. T/132/21/Stj

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------