Návrat dětí do škol - testování

Dlouho očekávaný návrat dětí a žáků do škol od 12. dubna 2021 přináší povinnost testování pro všechny děti, kteří se budou účastnit prezenční výuky. Testování bude probíhat 2x týdně po příchodu do školy. Dnes 7. dubna v odpoledních hodinách byly z Krajského úřadu Plzeňského kraje přivezeny testovací sady na Městský úřad v Klatovech a prostřednictvím odboru školství, kultury a cestovního ruchu budou obratem distribuovány do škol. V současné době všechny školy vynakládají maximální úsilí na přípravu a dodržení všech nezbytných opatření, které souvisejí s bezpečným nástupem dětí do škol.