Odbor vnitřních věcí (OVV)

Umístění odboru:

nám. Míru 62, (Balbínova 59 - odd. evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů)

Vedoucí odboru: Ing. Rostislav Klemsa
Kontakty:
Aušprunk Karel
autoprovoz
376 347 453
kausprunk@mukt.cz
Beštová Věra
EO, OP, CD
376 347 141
vbestova@mukt.cz
Červená Šárka
ved. odd. matriky
376 347 269
scervena@mukt.cz
Hrebeňová Renata
podatelna, ohlašovna pobytu
376 347 205
rhrebenova@mukt.cz
Janda Jiří
podatelna - doruč. zásilek
376 347 205
 
Jandová Jindřiška Bc.
přestupky, stížnosti
376 347 211
jjandova@mukt.cz
Jánská Michaela   podatelna, ohlašovna pobytu376 347 204 mjanska@mukt.cz 
Turhobrová Marie Mgr.
přestupky, stížnosti
376 347 270
mturhobrova@mukt.cz
Klemsa Rostislav Ing.
vedoucí odboru
376 347 209
rklemsa@mukt.cz
Kovářík Karel Bc.
přestupky
376 347 267
kkovarik@mukt.cz
Kučerová Věra Bc.
EO, OP, CD
376 347 145
vkucerova@mukt.cz
Lorenc Milan Ing.
ved. odd. informatiky
376 347 341
mlorenc@mukt.cz
Nocarová Vendula Bc.
vidimace, legalizace, matrika
376 347 271
vnocarova@mukt.cz
Ruhsam Petr Ing.
civilní ochrana, krizové řízení
376 347 161
pruhsam@mukt.cz
Sedláčková Alena
EO, OP, CD
376 347 143
asedlackova@mukt.cz
Slováčková Lenka
hlavní pokladna
376 347 210
lslovackova@mukt.cz
Šestáková Michaela
recepce, vidimace, legalizace, Czechpoint 376 347 188
msestakova@mukt.cz
Soběhartová Zdeňka
EO, OP, CD
376 347 148
zsobehartova@mukt.cz
Štraser Jindřich Ing.
informatik
376 347 286
jstraser@mukt.cz
Vítovcová Soňa
matrika
376 347 268
svitovcova@mukt.cz
Vajgert Zbyněk
správce budov
376 347 450
zvajgert@mukt.cz
Wirth Vladimír
informatik
376 347 347
vwirth@mukt.cz
Zahálková Lenka Bc.
EO, OP, CD
376 347 149
lzahalkova@mukt.cz
Zeman Josef
správce budov a tržiště
376 347 203
jzeman@mukt.cz

Kancelář starosty - kontakty:

Burešová Miloslava
sekretariát místostarosty (Ing. V. Chroust) - nám. Míru 62
376 347 232
mburesova@mukt.cz
Jakubcová Miluše
personalistika
376 347 248
mjakubcova@mukt.cz
Kudryová Ivana
sekretariát starosty
376 347 213
ikudryova@mukt.cz
Kalvodová Kateřina Mgr.
právnička města
376 347 217
kkalvodova@mukt.cz
Tománek Jiří
ved. kanceláře starosty
376 347 216
jtomanek@mukt.cz
Zedlová Jitka
sekretariát místostarosty (Ing. Martin Kříž) - Vídeňská 66
376 347 277
jzedlova@mukt.cz

Rozsah činnosti odboru:
 • zabezpečuje technicky chod celého úřadu, údržbu budov 62/I, 63/I, 66/I, 130/V, správu tržnice,
 • vede inventarizaci majetku úřadu,
 • vede přestupkovou agendu, spolupracuje s ostatními odbory úřadu podle charakteru přestupku,
 • vede ohlašovnu (trvalý pobyt),
 • v souladu s ust. § 12 zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel ruší údaje o místu trvalého pobytu
  • Město Klatovy nepřebírá běžnou korespondenci pro občany, jimž byla na základě zrušeného údaje o trvalém pobytu přidělena úřední adresa ohlašovny - Klatovy, nám. Míru 62. Tato adresa slouží pouze jako evidenční údaj a nelze ji pokládat za adresu pro doručování korespondence. Město Klatovy není ze zákona povinno takovou korespondenci přebírat a uchovávat. Město Klatovy přebírá pouze oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením. Doporučujeme občanům, kteří mají trvalý pobyt na adrese ohlašovny, aby doručování zásilek řešili přímo s Českou poštou.
 • provádí pokladní operace, vybírá správní poplatky,
 • zabezpečuje matriční činnost, vidimaci a legalizaci,
 • zajišťuje přípravu a provádění svatebních obřadů,
 • organizuje vítání občánků,
 • zabezpečuje záležitosti požární ochrany obce a sborů dobrovolných hasičů
 • zabezpečuje úkoly na úseku civilní ochrany a krizového řízení a úkoly vyplývající ze zákona o integrovaném záchranném systému,
 • spolupracuje s osadními výbory v integrovaných obcích,
 • provozuje kontaktní místo Czechpoint 
 • zabezpečuje organizaci voleb, sčítání obyvatel, referenda,
 • zajišťuje příjem a rozdělování veškeré došlé a odeslané  pošty,
 • zajišťuje vyvěšování písemností  na úřední desku MěÚ,
 • zabezpečuje agendu obecně prospěšných prací,
 • vykonává státní správu na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů (OP) a cestovních dokladů (CD)
 • zabezpečuje informační systém MěÚ,
 • vede agendy související s autoprovozem včetně organizace školení referentských řidičů
 • zabezpečuje spisovou a archivní službu
Rozsah činnosti kanceláře starosty:
 • připravuje a  kompletuje materiály pro jednání RM a ZM,
 • připravuje a organizuje  oficiální jednání starosty a místostarostů města,
 • vede pracovní kalendář funkcionářů města,
 • zajišťuje přeshraniční spolupráci s regiony a městy států EU s důrazem na partnerská města,
 • plní povinnosti vyplývající ze zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • pořizuje zápisy a usnesení z jednání RM, ZM, schůzí s OV a dalších jednání dle požadavků vedení města,
 • vede evidenci petic, stížností a podnětů, popř. jejich projednání a posouzení dalšího postupu,
 • zabezpečuje komunikaci s předsedy osadních výborů,
 • vede agendu personalistiky a mezd, včetně povinností dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
 • spolupracuje se členy komisí RM a výborů ZM,
 • poskytuje právní poradenství pro samosprávu a výkon státní správy,
Životní situace

Návody na řešení životních situací naleznete v sekci CHCI SI ZAŘÍDIT

Informace o výsledcích kontrol podle kontrolního řádu:  

Informace o výsledcích kontrol útvaru vnitřní kontroly za r. 2023 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád 

Informace o výsledcích kontrol útvaru vnitřní kontroly za r. 2022 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol úseku matriky za r. 2021 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol útvaru vnitřní kontroly za r. 2021 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol úseku matriky za r. 2020 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol úseku matriky za r. 2019 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol útvaru vnitřní kontroly za r. 2019 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol útvaru vnitřní kontroly za r. 2018 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol úseku matriky za r. 2017 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol útvaru vnitřní kontroly za r. 2017 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol úseku matriky za r. 2016 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol útvaru vnitřní kontroly za r. 2016 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol útvaru vnitřní kontroly za r. 2015 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád 

Informace o výsledcích kontrol úseku matriky za r. 2015 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád  

Informace o výsledcích kontrol útvaru vnitřní kontroly za r. 2014 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol úseku matriky za r. 2014 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád