ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ (OVV) | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ (OVV)

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Odbor vnitřních věcí (OVV)

Umístění odboru:

nám. Míru 62, (Balbínova 59 - odd. evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů)

Vedoucí odboru: Ing. Rostislav Klemsa


Kontakty:
Aušprunk Karel autoprovoz

376 347 453

kausprunk@mukt.cz

Beštová Věra

EO, OP, CD

376 347 141

vbestova@mukt.cz

Bořilová Ludmila

podatelna, ohlašovna pobytu

376 347 204

lborilova@mukt.cz

Červená Šárka

matrika

376 347 269

scervena@mukt.cz

Dvorská Markéta
recepce, vidimace, legalizace, Czechpoint
376 347 188
mdvorska@mukt.cz

Frič Josef

správce budov

376 347 450

jfric@mukt.cz 

Hrebeňová Renata

podatelna, ohlašovna pobytu

376 347 205

rhrebenova@mukt.cz

Hurdzan Ivan Ing.

vedoucí odd. EO, OP, CD

376 347 121

ihurdzan@mukt.cz

Janda Jiří

podatelna - doruč. zásilek

376 347 205

 

Jandová Jindřiška

přestupky, stížnosti

376 347 211

jjandova@mukt.cz

Kadlecová Miroslava

přestupky, stížnosti 

376 347 270 

mkadlecova@mukt.cz 

Klemsa Rostislav Ing.

vedoucí odboru

376 347 209

rklemsa@mukt.cz

Kučerová Věra Bc.

EO, OP, CD

376 347 145

vkucerova@mukt.cz

Lorenc Milan Ing. ved. odd. informatiky

376 347 341

mlorenc@mukt.cz
Nocarová Vendula Bc. vidimace, legalizace, matrika 

376 347 271 

vnocarova@mukt.cz 
Ruhsam Petr Ing.

civilní ochrana, krizové řízení 

376 347 161 

pruhsam@mukt.cz 
Sdurko Róbert Ing. přestupky

376 347 267

rsdurko@mukt.cz

Sedláčková Alena

EO, OP, CD

376 347 143

asedlackova@mukt.cz

Slováčková Lenka

hlavní pokladna

376 347 210

lslovackova@mukt.cz

Šindelářová Hana EO, OP, CD

 376 347 188

hsindelarova@mukt.cz
Štraser Jindřich Ing.
informatik 376 347 286
jstraser@mukt.cz
Vítovcová Soňa matrika 

376 347 268 

svitovcova@mukt.cz
Wirth Vladimír informatik 

376 347 347 

vwirth@mukt.cz

Zahálková Lenka Bc.

EO, OP, CD

376 347 149

lzahalkova@mukt.cz

Zeman Josef

správce budov a tržiště

376 347 203

jzeman@mukt.cz

 

Kancelář starosty - kontakty:

Burešová Miroslava

sekretariát místostarosty (Ing. V. Chroust) - nám. Míru 62

376 347 232

mburesova@mukt.cz

Jakubcová Miluše
personalistika
376 347 248
mjakubcova@mukt.cz

Kudryová Ivana

sekretariát starosty

376 347 213

ikudryova@mukt.cz

Koželuhová Jitka

sekretariát místostarosty (Ing. Martin Kříž) - Vídeňská 66

376 347 277

jkozeluhova@mukt.cz

Šustrová Radka Mgr.

právnička města

376 347 217

rsustrova@mukt.cz
Tománek Jiří ved. kanceláře starosty 376 347 216
jtomanek@mukt.cz

Rozsah činnosti:
 • zabezpečuje technicky chod celého úřadu, údržbu budov 62/I, 63/I, 66/I, 130/V, správu tržnice,
 • vede inventarizaci majetku úřadu,
 • vede přestupkovou agendu, spolupracuje s ostatními odbory úřadu podle charakteru přestupku,
 • vede ohlašovnu (trvalý pobyt),
 • v souladu s ust. § 12 zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel ruší údaje o místu trvalého pobytu
  • Město Klatovy nepřebírá běžnou korespondenci pro občany, jimž byla na základě zrušeného údaje o trvalém pobytu přidělena úřední adresa ohlašovny - Klatovy, nám. Míru 62. Tato adresa slouží pouze jako evidenční údaj a nelze ji pokládat za adresu pro doručování korespondence. Město Klatovy není ze zákona povinno takovou korespondenci přebírat a uchovávat. Město Klatovy přebírá pouze oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením. Doporučujeme občanům, kteří mají trvalý pobyt na adrese ohlašovny, aby doručování zásilek řešili přímo s Českou poštou.
 • provádí pokladní operace, vybírá správní poplatky,
 • zabezpečuje matriční činnost, vidimaci a legalizaci,
 • zajišťuje přípravu a provádění svatebních obřadů,
 • organizuje vítání občánků,
 • zabezpečuje záležitosti požární ochrany obce a sborů dobrovolných hasičů
 • zabezpečuje úkoly na úseku civilní ochrany a krizového řízení a úkoly vyplývající ze zákona o integrovaném záchranném systému,
 • spolupracuje s osadními výbory v integrovaných obcích,
 • provozuje kontaktní místo Czechpoint 
 • zabezpečuje organizaci voleb, sčítání obyvatel, referenda,
 • zajišťuje příjem a rozdělování veškeré došlé a odeslané  pošty,
 • zajišťuje vyvěšování písemností  na úřední desku MěÚ,
 • zabezpečuje agendu obecně prospěšných prací,
 • vykonává státní správu na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů (OP) a cestovních dokladů (CD)
 • zabezpečuje informační systém MěÚ,
 • vede agendy související s autoprovozem včetně organizace školení referentských řidičů
 • zabezpečuje spisovou a archivní službu

 

Rozsah činnosti kanceláře starosty:
 • připravuje a  kompletuje materiály pro jednání RM a ZM,
 • připravuje a organizuje  oficiální jednání starosty a místostarostů města,
 • vede pracovní kalendář funkcionářů města,
 • zajišťuje přeshraniční spolupráci s regiony a městy států EU s důrazem na partnerská města,
 • plní povinnosti vyplývající ze zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • pořizuje zápisy a usnesení z jednání RM, ZM, schůzí s OV a dalších jednání dle požadavků vedení města,
 • vede evidenci petic, stížností a podnětů, popř. jejich projednání a posouzení dalšího postupu,
 • zabezpečuje komunikaci s předsedy osadních výborů,
 • vede evidenci a zajišťuje archivaci sbírek zákonů,
 • vede  vybrané záležitostí na úseku PaM, včetně povinností dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
 • spolupracuje se členy komisí RM a výborů ZM,
 • poskytuje právní poradenství pro samosprávu a výkon státní správy,
 • připravuje  právní výklad k zadaným úkolům

 

Životní situace

 

 

Informace o výsledcích kontrol podle kontrolního řádu:  


Informace o výsledcích kontrol úseku matriky za r. 2019 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol útvaru vnitřní kontroly za r. 2019 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol útvaru vnitřní kontroly za r. 2018 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol úseku matriky za r. 2017 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol útvaru vnitřní kontroly za r. 2017 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol úseku matriky za r. 2016 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol útvaru vnitřní kontroly za r. 2016 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol útvaru vnitřní kontroly za r. 2015 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád 

Informace o výsledcích kontrol úseku matriky za r. 2015 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád  

Informace o výsledcích kontrol útvaru vnitřní kontroly za r. 2014 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol úseku matriky za r. 2014 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád 


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ