Provoz mateřských škol v Plzeňském kraji od 26. dubna 2021

V návaznosti na jednání vlády ČR ze dne 22. dubna 2021 byla vydána změna mimořádného opatření MZČR k omezení provozu škol a školských zařízení. Změna se týká mateřských škol v Karlovarském, Královehradeckém a Plzeňském kraji. V mateřských školách se od 26.4.2021 umožňuje osobní přítomnost všech dětí; v těchto krajích bude provoz MŠ probíhat standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez nutnosti testování). Z povinnosti nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu jsou plošně vyjmuty všechny děti navštěvující MŠ. Testování pedagogických i nepedagogických pracovníků MŠ ve výše jmenovaných krajích je povinné 1x týdně. Podrobné informace o všech stávajících opatřeních i o změnách naleznete ZDE.