Pietní akt - 76. výročí konce druhé světové války - 5.5.2021

5. květen 1945 – radost, úleva, slzy štěstí. Klatovy se staly po dlouhých válečných létech svobodnými. Cena za náš dnešní život v míru byla obrovská. Miliony padlých hrdinů na všech válečných frontách. Strádání, bída a obavy o své blízké byly nedílnou součástí života civilního obyvatelstva. Symbolem svobody a návratu mezi vyspělé země s demokratickými kořeny se tehdy stal prapor s pruhy a hvězdami. Nic se na tom nemění ani dnes. Pietního aktu se společně zúčastnili německý velvyslanec Dr. Christoph Israng, obchodní radová Velvyslanectví USA Christina Sharkey, představitelé Plzeňského kraje v čele s hejtmankou doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa, senátor Ing. Vladislav Vilímec a další hosté.

Zhůří 10:00 hod.

 
 

 

Radnice 13:00 hod.

 
 
 

Více fotografií naleznete zde