Výběrové řízení - strážník městské policie

Město Klatovy
zastoupené starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení 1 místa strážníka Městské policie v Klatovech


Požadavky:

(dle § 4, zákona č. 553/1991 Sb., zákona o obecní policii)
 • ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
 • starší 18 let, 
 • trestní bezúhonnost, spolehlivost,
 • zdravotní způsobilost (fyzická a duševní) odpovídající nárokům kladeným na činnost strážníka,
 • znalost práce na PC – uživatelská úroveň, 
 • řidičské oprávnění sk. B,
 • způsobilost pro získání zbrojního průkazu – sk. pro výkon povolání,
 • základní znalost alespoň jednoho cizího jazyka (němčina, angličtina),
 • schopnost řešit konfliktní situace,
 • flexibilita.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů.

Písemné přihlášky zasílejte, případně doručte osobně nejpozději do 11.6.2021 na adresu:

Město Klatovy
Městská policie
k rukám velitele
nám. Míru 62
339 20 Klatovy

Bližší informace obdržíte na služebně MP Klatovy nebo na tel. čísle 376 347 208
e-mail: lsteinbach@mukt.cz

Obálku označte „Výběrové řízení MP“

Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města