Aktuální informace odboru školství, kultury a cestovního ruchu v Klatovech k provozu škol a školských zařízení platné od 17. května 2021

Informujeme, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 10.5.2021 bylo novelizováno stávající mimořádné opatření MZČR k omezení provozu škol a školských zařízení.

S účinností od 17. května 2021 se oproti současnosti mění následující:

· Na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací. V Plzeňském a dalších určených krajích se umožňuje bez rotací přítomnost žáků 2. stupně základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a konzervatoří. Zůstává povinnost testování s frekvencí 1x týdně v případě použití antigenních testů.

· Ruší se povinnost homogenních tříd a skupin.

· Školní družiny a školní kluby mohou fungovat bez omezení.

· Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí.

Podrobné informace o všech stávajících opatřeních a změnách, které se týkají škol a školských zařízení naleznete na webových stránkách koronavirus.edu.cz