Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem nebytových prostor Tajanov 54

Město Klatovy zveřejňuje podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout prostor sloužící k podnikání v Tajanově u Tupadel čp. 54, umístěný na pozemku p.č.st. 54 nacházející se v katastrálním území Klatovy, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy paní JS.

Nebytové prostory jsou ve správě Správy nemovitostí Klatovy, s.r.o.

Předmětem pronájmu jsou nebytové prostory o výměře 65,8 m2.

Bližší informace podá:
Matoušková Eva, tel. 376 311 303

V Klatovech dne 1.6.2021

za správnost: Eva Matoušková, Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.