Pozvánka - Spálený les a Smutná paní 2021

Vážení,
jako každým rokem připravujeme uctění památky popravených ve Spáleném lese v Lubech
u Klatov spojené s položením věnců. Tento pietní akt se uskuteční
ve čtvrtek 24. června 2021 v 11:00 hodin.

Na zpáteční cestě položíme květiny u památníku v Singrově vile.

V neděli 27. června 2021 v 17:00 hodin uctíme památku obětí komunistického režimu
u památníku Smutná paní v Hostašových sadech.

Vážená paní, vážený pane,
věřím, že přijmete moje pozvání, těším se na setkání s Vámi.
Zároveň Vás žádám o dodržení všech doporučených protiepidemických opatření.


Mgr. Rudolf S a l v e t r

starosta města