2021: Projekt „Víceúčelové hřiště Tupadly“


Plzeňský kraj 


Město Klatovy podalo v únoru 2021 žádost o dotaci z Plzeňského kraje – „Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2021“.

Celkové náklady akce 1.892.430,00 Kč vč. DPH. Zastupitelstvo Plzeňského kraje rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 280.000,00 Kč.

Projekt řeší realizaci víceúčelového hřiště (19 x 10 m) s umělým povrchem pro volnočasové vyžití (fotbal, basketbal, volejbal atd.). Součástí akce je oplocení areálu drátěným poplastovaným pletivem do výšky 1 m, přeložka kanalizace a vodovodní přípojky, opěrná zeď, okapový chodník z betonové dlažby – 22 m² (navazuje na již dokončenou 1. etapu – dětské hřiště).

Realizace proběhne od června do září 2021.

Projekt bude uskutečněn za finanční podpory Plzeňského kraje.