Aktuální informace pro návštěvníky krytého plaveckého areálu v Klatovech - 31.08.2021

S ohledem na stále platná nařízení Ministerstva zdravotnictví je při vstupu nutné dodržovat podmínky stanovené ministerstvem, tedy:

  • nevykazovat příznaky onemocnění covid-19,
  • doložit absolvování RT-PCR testu s negativním výsledkem v posledních 7 dnech ,
  • doložit absolvování rychlého antigenního testu (RAT) s negativním výsledkem zdravotnickým pracovníkem v posledních 72 hodinách,
  • doložit čestným prohlášením zákonného zástupce nebo potvrzením školy absolvování RAT s negativním výsledkem ve škole nebo školském zařízení v posledních 72 hodinách,
  • doložit laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, kdy od prvního pozitivního testu neuplynulo více jak 180 dní,
  • certifikátem (písemné potvrzení, digitálně) doložit očkování proti onemocnění covid-19 (musí uplynout alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, v případě jednodávkové vakcíny alespoň 14 dní po očkování).

V případě potřeby je možné na místě podstoupit RAT pro sebetestování.
Antigenní test (platnost 72 hodin) je možné zakoupit za 89 Kč v pokladně u vstupu. Výjimka pro prokazování bezinfekčnosti je pro děti do 6let věku.

Ing. Milan Jarošík, tajemník MěÚ