Oznámení o záměru města Klatovy - pronájem nebytových prostor ul. 5. května 611/IV

Město Klatovy zveřejňuje podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr pronajmout nebytový prostor v Klatovech, ulice 5. května 611/IV, umístěný na pozemku p.č.st. 2085, pozemek p.č. 698/8 a pozemek p.č.698/17 nacházející se v katastrálním území Klatovy, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy ČSS, z.s. – sportovně střeleckému klubu Klatovy.

Nebytové prostory jsou ve správě Správy nemovitostí Klatovy, s.r.o.

Bližší informace podá:
Matoušková Eva, tel. 376 311 303

V Klatovech dne 8.9.2021

za správnost: Eva Matoušková, Správa nemovitostí Klatovy s.r.o.