Koncepce veřejného osvětlení - schválené dokumenty

Dokumenty schválené zastupitelstvem města, konaném dne 26.10.2021

Koncepce veřejného osvětlení města Klatov - úvod

1 ZÁKLADNÍ PLÁN VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

1.A Analytická část

Koncepce veřejného osvětlení města Klatov - analytická část - text

Koncepce veřejného osvětlení města Klatov - analytická část - Příloha 1

Grafická část

1A1_01_G_1 Příběh místa - 1837

1A1_01_G_2 Příběh místa - 1870

1A1_01_G_3 Příběh místa - 1954

1A1_01_G_4 Příběh místa - 1970 plošná asanace

1A1_01_G_5 Příběh místa - 1989

1A1_01_G_6 Příběh místa - 2020

1A1_01_G_7 Příběh místa - postupný růst

1A1_02_G_1 Terénní konfigurace

1A1_02_G_2 Viditelnost střešní krajiny z vyhlídkových míst

1A1_02_G_3 Viditelnost VO

1A1_03_G_1 Významné stavby a dominanty

1A1_03_G_2 Významné prostory

1A1_03_G_3 Viditelnost věží z ulic a parků

1A1_03_G_4 Pohledy na významné stavby a dominanty

1A1_04_G_1 Charakteristické zóny

1A1_04_G_2 Způsob využití území

1A1_04_G_3 Stabilita azastavitelnost

1A1_05_G_1 Typologie veřejných prostranství

1A1_05_G_2 Urbanisticky významná veřejná prostranství

1A1_05_G_3 Struktura zástavby v okolí veř. prostranství

1A1_05_G_4 Typická šířkaveř. prostor

1A1_06_G_1 Příčné řezy

1A2_01_G_1 Třídy pozemních komunikací

1A2_02_G_1 Intenzita dopravy na silnicích 2016

1A2_03_G_1 Přechody pro chodce

1A2_04_G_1 Dopravní nehodovost 2018 a 2019

1A2_05_G_1 Kriminalita ve veř. prostorech

1A4_G_1 Dotazník ke strategickým dokumentům

1A4_G_2 Mapa problematických míst

1A4_G_3 Mapa tras pohybu


1.B Návrhová část

Koncepce veřejného osvětlení města Klatov - textová část

Grafická část
1.B.G.1 Scénické osvětlení
1.B.M.1 Úroveň jasu 1:20 000
1.B.M.2 Teplota chromatičnosti 1:20 000
1.B.M.3 Minimální index podání barev 1:20 000
1.B.M.4 Maximální výška světelných míst 1:20 000
1.B.M.5 Typologie svítidel 1:20 000
1.B.M.6 Charakter osvětlení prostoru 1:20 000
1.B.M.7 Charakteristické zóny 1:20 000
1.B.M.8 Specifické oblasti 1:20 000
1.B.M.9 Třídy osvětlení 1:20000
1.B.M.10 Typ třídy osvětlení1:20 000
1.B.M.11 Maximální povolená rychlost 1:20 000
1.B.M.12 Náročnost provozu 1:20 000
1.B.M.13 Skladba dopravy 1:20 000
1.B.M.14 Počet křižovatek 1:20 000
1.B.M.15 Parkující vozidla 1:20 000
1.B.M.16 Směrově rozdělená vozovka 1:20 000
1.B.M.17 Jasnost okolí 1:20 000
1.B.M.18 Složitost navigace 1:20 000
1.B.M.19 Potřeba rozpoznání obličeje 1:20 000
1.B.M.20 Třída osvětlení pozemních komunikací pro zpracované ÚS 1:5 000
1.B.M.21 Environmentální zóny životního prostředí 1:20 000

2 PLÁN OBNOVY A MODERNIZACE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

2.A Analytická část

Plán obnovy - analytická část - text

Grafická část
2A2_G1 Jasové snímky
2A2_G2 Umístění vybraných úseků na mapě
2A_1_M1 Analýza stáří stávající soustavy
2A_2_M1 Analýza typologie stožárů stávající soustavy
2A_2_M2 Analýza typologie svítidel stávající soustavy

2.B Návrhová část

Plán obnovy - textová část

Grafická část
2B.2.M1 Návrh harmonogramu obnovy
2B.3.G1 Karty charakteristických modulů
2B.3.M1 Nová osvětlovací soustava
2B.4.M1 Návrh rozsahu modernizace VO
2B.4.M2 Návrh rozsahu modernizace VO - přechody
2B.5.M1 Návrh harmonogramu modernizace VO
2B.5.M2 Návrh harmonogramu modernizace VO - přechody

3 STANDARDY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Standardy veřejného osvětlení