Výběrové řízení - pracovník odboru školství, kultury a cestovního ruchu – úsek Zdravého města

Město Klatovy
zastoupené tajemníkem
vyhlašuje výběrové řízení na místo pracovníka/pracovnice odboru školství, kultury a cestovního ruchu – úsek Zdravého města

Pracovní náplň:
 • Příprava, administrace a zajišťování projektu Zdravé město a místní Agendy 21, příprava akcí projektu ZM, zajišťování ostatních kulturních akcí a agendy zaměřené na cestovní ruch.

 

Pracovní poměr na dobu neurčitou.

 

Platové zařazení:

 • Platová třída 9 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Požadavky:

 • Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
 • Výhodou aktivní znalost anglického nebo německého jazyka.
 • Trestní, občanská a morální bezúhonnost.
 • Flexibilita, zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů.
 • Znalost práce na PC.
 • Řidičské oprávnění skupiny B.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech.
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

Předpokládané datum nástupu: dohodou, po ukončení výběrového řízení.

Písemné přihlášky doručte nejpozději do 20.10.2021 na adresu:
Město Klatovy
k rukám tajemníka Ing. Milana Jarošíka
nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

Obálku označte „Výběrové řízení – OŠKCR“.


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a v případě většího počtu přihlášených provést předběžný výběr vhodných uchazečů.


Klatovy 4.10.2021

Ing. Milan Jarošík, tajemník MěÚ