Klatovy jsou přívětivým úřadem

Ministerstvo vnitra vyhodnotilo již 6. ročník soutěže Přívětivý úřad v kategorii obcí s rozšířenou působností. Vyhlášeny byly tři nejpřívětivější úřady v každém kraji, v Plzeňském kraji se Klatovy umístily na třetím místě za první Plzní a druhými Přešticemi.

Slavnostní předávání cen se uskutečnilo 8. listopadu 2021 v Arcibiskupském paláci v Olomouci. Cenu Ministerstva vnitra převzal z rukou náměstka ministra vnitra Petra Vokáče tajemník Milan Jarošík.

Soutěž je postavena na komplexním přístupu úřadů v oblasti kvality při poskytování služeb klientům. Přes sedmdesát kritérií hodnotí přístupnost a otevřenost úřadu, komunikaci s klienty, digitalizaci služeb, zapojování veřejnosti do věcí veřejných, kroky ke zvýšení udržitelnosti a v neposlední řadě také opatření přijatá během pandemie covidu-19. Oceněná města tedy mohou být považována za nejpřívětivější právě pro svůj ucelený přístup při přemýšlení o zvyšování kvality služeb (od délky úředních hodin přes přívětivost a rychlost komunikace až po participační plánování nebo aktivity v boji proti šíření nákazy covidu-19).

K soutěži vyšla i tradiční sbírka příkladů dobré praxe, která má sloužit dalším městům jako inspirace a která byla během slavnostního večera pokřtěna.

 

Ing. Milan Jarošík, tajemník MěÚ