Výběrové řízení - odbor vnitřních věcí - přestupky

Město Klatovy

zastoupené tajemníkem

vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka/úřednice odboru vnitřních věcí – úsek přestupků

 

Pracovní náplň:

Vedení přestupkových řízení dle zák. č. 250/2016 Sb. a 251/2016 Sb., v platném znění a agendy související.

·         

Pracovní poměr na dobu neurčitou.

 

Platové zařazení:

 • Platová třída 10 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb. a 222/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Požadavky:

 • Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti a následné prokázání odborné způsobilosti zkouškou.
 • Praxe ve veřejné správě nebo v oblasti správního a přestupkového řízení vítána.
 • Trestní, občanská a morální bezúhonnost.
 • Organizační dovednosti, předpoklady pro týmovou práci.
 • Flexibilita a zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů.
 • Znalost práce na PC.
 • Řidičské oprávnění skupiny B.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • Životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech.
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

 

Předpokládané datum nástupu: dohodou, po ukončení výběrového řízení.

 

Písemné přihlášky doručte nejpozději do 10.12.2021 na adresu:

Město Klatovy

k rukám tajemníka Ing. Milana Jarošíka

nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

 

Obálku označte „Výběrové řízení OVV – přestupky“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu a v případě většího počtu přihlášených provést předběžný výběr vhodných uchazečů.

 

Klatovy 18.11.2021

Ing. Milan Jarošík, tajemník MěÚ