Územní studie ÚS.26 - Klatovy - Větrovna a Projekt Větrovna

Město Klatovy připravilo podmínky a formu prodeje stavebních pozemků v lokalitě Větrovna. Protože zástavba této lokality je dle územního plánu možná po zpracování a schválení Územní studie ÚS.26 - Klatovy - Větrovna a po zpracování a schválení Regulačního plánu RP.1, byla zvolena forma dvoukolové architektonicko - investorské soutěže dle městem schváleného zadání. Vítězi této soutěže, vybraní hodnotící komisí, se mohou zúčastnit elektronické aukce pozemků v lokalitě Větrovna. Vitěz aukce bude mít možnost zrealiozovat svůj vítězný návrh obytné zástavby lokality.

Zastupitelstvo města Klatovy rozhodlo 29.03.2022 o majetkoprávním záměru prodeje stavebních pozemků st. č. 2490/21, 2490/4, 2490/6, 2490/7, 6782, 6783, 2490/22 - část, 2584/3 - část a 2757 - část o celkové výměře cca 7.000 m2 v k. ú. Klatovy, v lokalitě Větrovna formou otevřené architektonicko - investorské soutěže s následnou elektronickou aukcí s vyvolávací cenou ve výši 4.500 Kč/m2 včetně DPH.

Soutěžní zadání - Větrovna - Atraktivní, udržitelné a inovativní bydlení s podporou města Klatovy